Rebild Turistforening

Historisk byvandring i Terndrup (fortsat)

Her kan du læse om de 4 fortællere, du vil møde på din tur rundt i Terndrup.

Knud Pedersen

Mit navn er Knud Pedersen. I 22 år har jeg været formand for Terndrup Medborgerhus.

På turen vil jeg fortælle dig om Terndrup Idrætscenters historie. Det starter med Hallen i 1968, siden kommer svømmehal og skole til.

Endelig vil jeg fortælle om Stefansens Sten og ”Frihedsstøtten” til minde om stavnsbåndets ophævelse.

Mit navn er Hans Bjørn. Jeg har boet i Terndrup i 45 år.

På turen vil jeg fortælle om, hvordan Terndrup er blevet til en by med diverse institutioner. Startende med kroen i 1852, apoteket i 1855 og den gamle skole i 1885. 1885 er også året, hvor herredsfoged institutionen flytter fra Bælum til Terndrup og sidst på året 1885 indvies Tinghuset. Anden halvdel af det 19. århundrede var den periode, da det moderne Danmark blev skabt, og således også med Terndrup.

Jeg har udgivet bøger om Apoteket, Tinghuset og sygehuset foruden kirken og Pavillonen i Terndruplund. Bøgerne kan købes, når vi til slut er samlet i spejderborgen.

Per Seeberg

Mit navn er Per Seeberg, og jeg er formand for Terndruplundfonden - en post jeg har overtaget efter den legendariske ”oldermand” Lau Bøgholt-Laursen. Det er Terndruplundfonden, der holder de årlige grundlovsfester, så dem vil jeg fortælle om.

 Jeg er arkitekt, MAA og har specialiseret mig i kirkearkitektur. Så derfor er det mig,der på turen vil fortælle om Terndrup Kirke og dens mere end 100-årige historie.

Ivan Johansen

Mit navn er Ivan Johansen. Jeg har været formand for Borgerforeningen siden 2010. I Terndrup fungerer Borgerforeningen også som det kommunale Lokalråd, så jeg er også lokalrådsformand.

På turen, eller rettere sagt, når vi som afslutning er nået frem til Spejderborgen, så er det min tur til at fortælle. For jeg er nemlig spejder med stort S. Jeg vil bl.a. fortælle om situationen i 1968, da den gamle Pavillon fra 1903 var dømt til nedrivning og spejderne fik rejst kapital til at de kunne købe den i 1971.  I det omfang tiden tillader det, vil jeg fortælle om tiden som dansepavillon og Spejderborgens nutidige  anvendelser.

Retur til arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS