Rebild Turistforening

På toppen af REGAN Vest
- en udsøgt vandretur med Jens Vinge


Primula

Botanik Toppen af kalkknolden var i gamle dage et kalkoverdrev, en naturtype vi har haft en del steder i området langs Lindenborg Å, fordi kalken mange steder stikker frem. Blandt de kalkelskende planter, vi finder på toppen af REGAN Vest er primula, se foto. Kært barn har som bekendt mange navne, så primulaen kendes også under navne som aurikel og kodriver.

En anden kalkelsker er den blå anemone, men som forårsbebuder er den afblomstret. Blå anemone findes i dele af det skovbevoksede Lindenborg Ådal. Planten er ikke synlig i september.

Kalkoverdrevet, med bl.a. enebærbuske, har været underlagt en gammel driftsform ved afgræsning.

Ved ophør af afgræsningen, sker der det, at kalkoverdrevet gror til. Uønsket trævækst resulterer i at bl.a. enebærbuske bliver skygget ihjel. Her på toppen finder vi døde enebærbuske, der er tegn på den naturlige forvandling landskabet er undergået ved græsningens ophør.

Fauna I de 50 år, der er forløbet siden REGAN Vest bunkeren blev opført, er der i perioder foretaget tilplantning. Disse tilplantninger er nu vokset godt til og indeholder fine skjulesteder for forskellige dyr.

Når man færdes i terrænet deroppe, kan man se, hvordan råvildt og kronvildt benytter området. Der er adskillige nattesæder i skovbunden. Der er også et system af veksler fra især krondyr. Vekslerne har typisk nord-syd retning, hvilket indikerer, at der er bevægelse i krondyrbestanden, hovedsageligt fra det nærliggende Nørlund Skovdistrikt.

Terrænet er ideelt for huleboende dyr. Går man ind over det meget kuperede terræn, ser man, at der er mange større eller mindre gravkomplekser. Måske kan vi besøge et gravkompleks beboet af GRIMBARD familien (= kælenavn for grævling). Store komplekser kan indeholde op til 25 individer – man taler så om en klan. På vandreturen fortælles om, hvor GRIMBARDEN udlever sin sociale tilværelse.


GRIMBARDER underholder sig oven på boet

Luftfoto af REGAV Vest fra 1964

Geologi Der er en god grund til, at området omkring Gravlev/Oplev blev valgt til placering af REGAN Vest – Atombunkeren.

Undergrunden består af kalk og er dermed af en beskaffenhed, at gør området særdeles velegnet til bygning af beskyttelses anlæg. Undergrunden her er meget stabil og er i stand til at modstå kraftige rystelser fra en atombombe – om end ikke en fuldtræffer.

Kalklaget er dannet for 70 mio. år siden. Der er over tid opstået en forskydning af kalklagene ved Tingbæk/Oplev. Kom og hør, hvordan er kalken dannet og hvor de indlejrede flintesten stammer fra. Hør også hvordan landskabets bakker og dale er et resultat af den sidste istid.

 

Tilbage til 'Arrangementer'

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS