Rebild Turistforening

Nytårs Travetur 2023 (fortsat)

   

Gert Rubæk på en bro over voldgraven

Kulturspor ved Nøragergaard. Det forlyder, at da det nuværende Nørager blev anlagt som stationsby i 1893, var det vigtigt for Nøragergaards ejer, Henrik Kjeldsen, at jernbanen kom forbi hans gods. Så man kan sige, at Nørager er et kulturspor med tilknytning til Nøragergaard.

Det var i 1893. I dag er  meget af glansen gået af den gamle herregaard. Avlsbygningerne er væk og tilbage står hovedbygningen samt  lindealléen op til gården og voldgraven.

Lindeallé og voldgrav er tilgroet og står som minder om en svunden tid, se foto. I lindealléen vejbane titter gamle brosten frem sine steder. 

I 2005 nedbrændte den sidefløj, der er tilbage og som bebos af ejeren og hans familie. Det hus vi ser i dag, er genopført efter de gamle tegninger af fløjen; den stod færdig i 2009.

Bevaret er også den ældgamle skov, som gennemskæres af Torsdals Bæk. I haven/skoven finder vi en runesten fra vikingetid. Den dukkede op i 1895 forbindelse med restaurering af den nærliggende Durup Kirke. Derfor kaldes den for Durupstenen.

Kulturspor ved Torsdals Mølle.  På turen kommer vi forbi Torsdals Mølle. Frem til midten af 1900-taller var her en vandmølle, som fik sit vand fra Torsdals Bæk.

På billedet ses den opstemmede møllesø, hvorfra vandet løb ind i bygningen ved det store træ midt i billedet. Her inde stod møllehjulet. Selv om søen er væk er konturerne fra søen stadig synlig i landskabet.

Torsdals Bæk løber tv. i billedet. Her får man rigtig indtryk af, hvor meget vand, der løber i bækken. Masser af rent vand er en af forudsætningerne for en gydeplads for ørred og laks. En anden forudsætning er grus af en passende grovhed. Gert Rubæk og en flok skolebørn assisterede Rebild Kommunes entreprenør, da der for nogle år siden blev udlagt gydegrus i bækken. Der er set store havørreder på stedet!


Luftfoto af Torsdals Mølle m/ møllesøen

Stor vandsalamander vises frem

Bynær natur.

Nøragergaard ligger i udkanten af Nørager by. I den gamle løvskov er der en pæn bestand af råvildt. Grævling og ræv har bygget underjordiske boligkomplekser, som vi kommer forbi.

På billedet ses en stor vandsalamander, som holder til i et vandhul på den anden side af Løgstørvej. Vandsalamanderen er beskyttet ifølge EU habitatsdirektivet.

Det er den store vandsalamanders fredning, der er stridsemnet på Lærkesletten på Amager Fælled. Senest er et nybyggeri af 2000 boliger sat på hold, mens borgerhøringer færdiggøres.

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS