Rebild Turistforening

Besøg Livø - Limfjordens Perle

Egeskoven, hvor svinene fouragerede i gamle dage
Egeskoven, hvor svinene fouragerede i gamle dage

Naturen. På trods af sin beskedne størrelse på 3,3 km2 rummer Livø de fleste af de danske naturtyper. Her er lysåben egeskov, her er strandenge, lyngklædt hede, klintekyster og rigkær med en mangfoldighed af vilde blomster. Avlsgårdens skotske Aberdeen Angus kreaturer anvendes i naturplejen som græssere og trampere.

Dådyr er den mest udbredte type ”storvildt” og der er rådyr, ræv, hare og mår. På Livø Tap, den langstrakte hale mod SØ, holder en sælkoloni til, og der er adgang forbudt.

Der er også et stort antal fugle, der gæster og yngler på øen.

Historien. 10 km væk, ovre på fastlandet ligger Ertebølle, som blandt fagfolk er verdenskendt for sine køkkenmøddinger. På Livø er der fundet mangfoldige flinteredskaber fra de samme mennesker.

I gammel tid hørte Livø under Vitskøl Kloster. I forbindelse med reformationen i 1536 overgik klostret til kronen, der i 1573 sælger til rigsråd Bjørn Andersen. Han omdøber stedet til Bjørnsholm. Livø fulgte med.

På Livø fandtes 2 fæstegårde, Nørregaard og Søndergaard hver på 9½ tdr. hartkorn. I 1826 blev gårdene sammenlagt og den nuværende avlsgård tager form.

I 1911 køber Den Kellerske Aandsvageanstalt øen og indretter den som en filial af Bregninge. Det holder frem til 1961. De bygger mange af husene i Livø By.

Anstaltens funktionærer forlyster sig med kortspil
Anstaltens funktionærer forlyster sig med kortspil
Karsten Kjærgaard, bestyrer af Livø Avlsgård
Karsten Kjærgaard, bestyrer af Livø Avlsgaard

Landbruget. Livø Avlsgaard er i dag et økologisk et demonstrationslandbrug. Landbruget producerer korn og kød.

Ca. 15 forskellige kornsorter bliver det til. Herunder enkorn, emmer, spelt, dalarhvede, hallandshvede, goldblume, durum, ølandshvede, svedjerug, havre, blå- og rød byg, sort emmer, samt flere hvedesorter, som endnu ikke har et navn. Kornet afsættes til Aurion i Hjørring.

Kødet kommer fra ca. 120 Aberdeen Angus kreaturer. Som nævnt oven for anvendes kvæget i naturplejen rundt på øen. Af besætningen overvintrer ca. 60 køer. Det slagtede kød afsættes til Meyers i København.

Se mere på http://www.livoeavlsgaard.dk/

Retur til 'Arrangementer'

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS