Rebild Turistforening

Kirkegårdsarkitektur (fortsat)

De to kirkegårde, vi skal besøge, er væsensforskellige selv om de begge er beliggende i det åbne landskab. Veggerby Kirke betjener de fem landsbyer Veggerby, Byrsted, Bradsted, Kirketerp og Hjeds. Alle beliggende i landzone. I de seneste 30 år er folketallet i sognet faldet fra ca. 1.000 indbyggere til ca. 700, og der er intet det tyder på, at den udvikling vil vende. Det modsatte er tilfældet i Suldrup, som ligger i byzone, og her har vi en voksende befolkning i sognet. Ikke mindst ønsker mange plejehjemsbeboere at blive begravet på Suldrup kirkegård. Så kirkegården er til stadighed voksende.


Veggerby kirkegårdspark

For 70 år siden skulle man være medlem af Dansk Ligbrændingsforening for at en afdød kunne blive brændt. I dag er bisættelserne i klart overtal. urne gravplads fylder væsentligt mindre end en kistegrav. På mange kirkegårde kan vi derfor se ubenyttede græspletter på kirkegårdene. For en halv snes år siden fandt Veggerby Sogns menighedsråd, at denne udvikling ikke var bæredygtig.

Derfor allierede man sig med en landskabsarkitekt som rådgiver. Han beregnede, hvor stort et areal man på sigt behøvede som kirkegård. Man plantede så en hæk, der indesluttede den aktive del af kirkegården og mellem hækken og kirkegårdsdiget anlagde man en park, hvor de gamle grave har rollen som parkens træer.

I 1903 fik vi den første lov om menighedsråd, og i 1920 stiftede man Landsforeningen af menighedsråd. Først dermed fik man styr på kirkegårdene og begyndte at oprette reserverede gravpladser, som vi kender det i dag.

Frem til det tidspunkt havde præsten ret til høslet på gravene. På billedet er det derfor det høje græs m.v. i forgrunden, der er motivet.

Det var først i 1943, at kirken fik sit tårn. Det vil Leo Nøhr fortælle mere om, under rundgangen på Kirkegården.


Suldrup Kirke i 1920'erne


Runestenen fra
kirkegårdsdiget

Runesten, gravsten, navneplader. Teksten på runestenen lyder: ”Rusk satte dette minde over sin bror”. Den blev fundet i 1895 i forbindelse med en udvidelse af Suldrup kirkegård.

I en periode begravede man de fine folk inde i kirken, og på deres kister var der flotte ornamenter i jern.

Men ellers er det gravsten over kistegrave og navneplader over urnenedsættelser., som vi kender fra nutidens kirkegårde.

Under rundgangen på Suldrup Kirkegård vil Leo Nøhr fortælle om, hvordan gravskikkene har ændret sig gennem tiderne. Endelig vil Leo belyse, hvordan byens udvikling også har indvirket på kirkegårdens arkitektur.

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS