Rebild Turistforening

Historisk byvandring i Bælum, fortsat


Bælum Nørgaard

Bælum Nørgaard

Hovedgården var i ældre tid ejet af herredsfoged, justitsråd Anders Nicolai Hvass, bror til hofjægermester Marcus Hvass til Randrup. Da Nicolai dør i 1867 overtager kommunen ejendommen og indretter den til fattiggård med plads til 28 lemmer.

Læs mere om Bælum Nørgaard her

 


Bælum Højskole

Herredskontor => Bælum Højskole => Bælum Landbrugsskole => Østhimmerlands Ungdomsskole

Kommunen opførte så et nyt herredskontor lige ved siden af Bælum Nørgaard. Herredskontoret var i drift ind til 1883, hvor en større bedragerisag udfoldede sig. Herredskontoret blev i den anledning flyttet til Terndrup, og bygningerne blev indrettet til højskole, som ses på billedet t.v. Højskolen var i drift fra 1885 – 1939. Herefter var der landbrugsskole i bygningerne, og fra 1954 har Østhimmerlands Ungdomsskole holdt til på stedet.

Læs mere om bygningernes forvandling her


Bælum Mølle

Lige siden 1765 har der ligget en vejrmølle på møllebakken. I skriftlige kilder fra 1767 er den benævnt Voergaards Vejrmølle og på dette tidspunkt var den beboet af en Anders Christensen Møller, og som navnet antyder, har han sikkert været møller på stedet.

Møllen blev rejst fordi de kilder, der førhen trak vandmøllerne Rissmølle og Nørgaards Mølle, var tørret ud, bl.a. på grund af et jordskælv under Kattegat. Så man havde brug for et andet sted at få kværnet sit korn. Den oprindelige stråtækte Bælum Mølle fra 1765 blev trods omfattende moderniseringer udskiftet med en anden hollandsk vindmølle, men den nedbrændte ulykkeligvis helt ved en dramatisk og ret uhyggelig lynbrand i 1905.

En ny mølle blev opført og den stod færdig i 1908. I 1938 anskaffer man en 30 HK dieselmotor til at trække kværnen, når det et er vindstille.

Møllen var i kommerciel drift ind til 1965.

Lige nu fremstår møllen som blå. Det e4r fordi man er ved at lægge nyt tagpap på møllen, og det blå er et undertag.

Tv. ses Johs Stoffersens flotte akvarel af Bælum Mølle.

Læs Johs Stoffersens beretning om Bælum Mølle her

Starten på C. F. Nielsens Maskinfabrik

Efter i slutningen af 1800-tallet at have gået på valsen i Europa bosatte C.F. Nielsen sig i 1889 i Bælum, hvor han købte en smedje med det formål senere at starte et jernstøberi. Produktionen af støbegods begyndte i 1892 og i de følgende år voksede virksomheden til at være landsdelens betydeligste af sin art. Produktionen omfattede bl.a. støbning af kakkelovne, brændekomfurer og staldvinduer, samt reservedele til landbrugsmaskiner, vindmøller m.m. I forbindelse med fremstilling af støbegods påbegyndtes produktionen af forskellige landbrugsmaskiner f.eks. tærskeværker, halmpressere og hakkelsmaskiner. Som trækkraft til disse maskiner blev der konstrueret og fremstillet en 1-cylindret, lodretstående petroleumsmotor.

I 1934 afgår C.F. Nielsen ved døden og sønnerne Niels og Christen Nielsen overtager herefter virksomheden. Tiderne har ændret sig og støberiet bliver nedlagt i 30'erne. Virksomheden videreføres nu som maskinværksted med reparation og salg af landbrugsmaskiner og traktorer.

C. F. Nielsen Maskinfabrik er i dag globalt førende inden for mekaniske briketpressere.

Læs mere om C. F. Nielsens Maskinfabrik på deres hjemmeside.


Bælum Kirke

Bælum Kirke

Bælum kirke er fra ca. 1200. Som et kuriosum kan nævnes, at Bælum Kirkes tårn er næsten lige så skævt som Det skæve Tårn i Pisa.

Læs Bælum Kirkes historie her

 

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS