Rebild Turistforening

Gammeldags jul (fortsat)

Juledekorationer. At lave ting sammen kan styrke fællesskabet. Denne dag forventer vi, at børn og voksne vil sætte sig sammen og lade fantasien blomstre og samtidig hygge sig med at skabe den mest kreative juledekoration.

Vi lægger et udvalg af materialer frem til fri afbenyttelse: Dekorationsler, mos, kogler, dekorative træstykker, pyntegenstande af glas og plastik samt gran. Fade samt stearin- og LED-lys kan købes til rimelige priser.

Kl. 14:30 kårer vi den mest kreative juledekoration. Der er præmie til vinderen.

En mangfoldighed af træer. Amerikanerne foretrækker juletræer, der er meget tætte; det er fordi der derovre er forbud mod levende lys, så der skal være plads til en elektrisk lyskæde. Danskerne fortrækker mere lysåbne træer, som man kan se igennem. Og så er der dem, der synes om et træ med 3 topskud.

Om I foretrækker det ene eller det andet, så kan I få jeres foretrukne træ hos Jens Erik, for her er udvalget overdådigt. Jens Erik har et særligt areal, som han dyrker med henblik på salg til private. Her fremelsker han mangfoldigheden, så I virkelig får noget at vælge imellem. I får en bøjlesav med, når I skal ud og se på træer, så I selv kan fælde jeres foretrukne træ.

Sørg for at få et medlemskort hos Turistforeningens repræsentant, inden I betaler træet. Normalprisen er kr. 100,00 pr meter træhøjde, og I får så 30% rabat. Aflevér medlemskortet ved betalingen, for så har Turistforeningen mulighed for at holde styr på afregningen med Jens Erik.

Juletræets livscyklus. Den sort Jens Erik dyrker, er en normansgran (abies nordmanniana) med afkom fra danske frøplantager. Træerne er 3 år gamle, når de maskinelt plantes ud i rækker som barrodsplanter i et fræset jordstykke. I det sene forår sprøjtes med Round-up og et jordmiddel for at holde græs og ukrudt på et acceptabelt niveau.

Andet år får de små træer er skud NPK-gødning og igen sprøjtes med Round-up, nu for også at holde gederamsen væk, så træerne ikke får svampesygdommen gederamsrust.

Det fjerde år formes træets top, idet toppen behandles med plantehormon for at hæmme væksten af for lange topskud. Desuden udføres stabfræsning, der fjerner grenene på de nederste 20 cm; dette så træet har en stab at sætte i juletræsfoden.

Det femte år begynder breddereguleringen på de bredeste træer. Med en håndsaks tyndes sideskuddene, så der bliver harmoni mellem træets højde og bredde.

Undervejs opstår der problemer med topskuddene. I særlig grad er krageunger gode til at knække de vårfriske topskud. Derved falder en del af træerne fra som juletræer, men så kan de benyttes til at klippe pyntegrønt. Her har Jens Erik 3 kirkegårde og en del detailhandlende som faste kunder.

Ni år efter udplantningen er det slut med dyrkningen, arealet ryddes og spillet starter forfra med en ny generation.

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS