Rebild Turistforening

Hvorfor er fjernvarmens så dyr? (fortsat)

Kim Behnke
Kim Behnke
 

Dansk Fjervarme

Fjernvarmen dækker 65 % af varmebehovet med 1,8 million tilsluttede kunder. Snart vil yderligere 350.000 komme med i fjernvarmefamilien, fordi de ikke længere skal have et gasfyr. Fjernvarmen giver høj forsyningssikkerhed, konkurrencedygtig pris og en hurtig overgang til vedvarende energi. Det er præcis den vej vi skal. Energikrisen i Europa har dog også givet prisstigninger på fjernvarmen, særligt de steder hvor brændslet er naturgas. Derfor investeres der massivt i vedvarende energi. Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme vil giver overblik over udviklingen de kommende år. Der er 370 fjernvarmeselskaber i Danmark. De fleste selskaber er ejet af forbrugerne og skal ikke tjene penge.

Driften af Støvring Kraftvarmeværk

Claus Haparanda er driftsleder på Støvring Kraftvarmeværk. Han vil  fortælle om værkets produktionsform - hvordan den daglige produktion planlægges ud fra de aktuelle el- og gaspriser. Claus kommer også ind på, hvad kan du som forbruger gøre, for at minimere dine egne varmeudgifter og samtidig efterleve kravene fra varmeværket. Claus vil runde af med kort at gennemgå Kraftvarmeværkets udbygningsplaner for de nærmeste år.


Driftleder Claus Haparanda
Dennis Ngo
Planlægger Dennis Ngo

Rebild Kommunes Varmeplan 22

Den 15. december 2022 vedtog byrådet i Rebild Kommune Varmeplanen 2022, der har særligt fokus på udpegning af de områder, hvor der er potentiale for at udbygge fjernvarmenettet, samt udpegning af områder hvor der forventeligt må etableres andre fælles lokale eller individuelle opvarmningsløsninger som f.eks. varmepumper. Varmeplanen er et vigtigt værktøj til at udrulle mere grøn varme i Rebild Kommune, og herigennem fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme og derved fortrænge de fossile brændsler kul, olie og naturgas.

Planlægger i Rebild Kommune Dennis Ngo vil komme og fortælle hvad Varmeplanen kan bruges til og hvad den kan betyde for dig i forhold til at skifte dit olie- eller gasfyr ud.

Retur til arrangementer

 

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS