Rebild Turistforening

Historisk byvandring i Blenstrup (fortsat)

Lindenborg
Lindenborg Slot og Avlsgaard

Lindenborg og Blenstrup
Som et af landets største godser ligger Lindenborg i Blenstrup Sogn. I gammel tid, før reformationen, var det Lindenborg, der ejede Blenstrup Kirke, og syd for kirken var et lille gravkapel, hvor Lindenborgs ejere og deres nære blev gravsat.. I dag er kapellet væk, og tilbage er en mindesten.

Tilsvarende har Blenstrups jorder været fæstejord under Lindenborg.

Lindenborg gods opretter i 1681 et Birketing i Blenstrup. Det lå på den nuværende Tingvej nær ved kirken og fungerede frem til 1879. I forbindelse med de alvorligste domme i Birketinget, blev der frem til midten af 1700-tallet foretaget henrettelser på Galgebakken.

Frem til nyere tid har mange af Blenstrups familier haft deres udkomme som land– og skovbrugsarbejdere og tjenestefolk på Lindenborg.

Galgebakken
Galgebakken er en stor, velbeliggende gravhøj fra ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.), som fik et efterliv som rettersted i historisk tid. Historien fortæller, at Blenstrup er et gammelt tingsted og at den seneste henrettelse skulle have fundet sted i midten af 1700-tallet.

Ud over den drabelige fortid blev den første grundlovsfest afholdt her i 1849 – kort tid efter blev grundlovsfesterne dog flyttet til Terndruplund i Terndrup, hvor traditionen har været fortsat lige siden. Galgebakken er i dag en offentligt tilgængelig høj, med masser af særpræget natur og unikke planter i udkanten af Blenstrup.


Galgebakken syd for Blenstrup
Valhalla
Naturlegepladsen mellem skolen/SFO'en og Blenstruphallen

Valhalla - naturlegeplads
I tilknytning til børnehave, skole og hal er den fantastiske naturlegeplads og byens store uderum - Valhalla. Legepladsen har været kåret som en af de bedste legepladser i hele Danmark, bl.a. opbygget ved hjælp af gode frivillige kræfter, hvilket fortæller en del om Blenstrup og det fællesskab der findes her i byen.

Senest er der indviet bålhytte og svævebane. Det er byens mødested, hvor der altid er god opbakning, når der afholdes forskellige arrangementer. Vi har naturen lige midt i byen!

Retur til 'Arrangementer'

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS