Rebild Turistforening

Arrangementer

Aktivitetsprogrammet for andet halvår 2022 kan hentes her

Besøg Livø - Limfjordens perle

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

På trods af sin lidenhed har Livø alle de danske naturtyper og en kulturhistorie der rækker over 3.000 år. Mest kendt er nok Den Kellerske Åndsvageanstalt, der var i drift i årene fra 1911 til 1961. Det var dem, der byggede hovedparten af de bygninger, der udgør Livø By. Vi skal også besøge Livø Avlsgaard, der drives som økologisk demonstrationslandbrug, hvor man eksperimenterer med de gamle kornsorter som bl.a. spelt, emmer og ølandshvede. Avlsgården har også ca. 60 moderdyr af racen Aberdeen Angus, der afgræsser store dele af øens naturarealer. Der bliver også plads til en naturvandring, hvor vi skal ud og se og opleve de mange naturtyper, som Livø byder på.

I perioden fra 1990 til 2010 var det den nu fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen, der som Naturstyrelsens repræsentant, forestod driften af Livø, så han kender øen som sin egen bukselomme. Dertil kommer, at Jens Erik er en fremragende formidler, hvilke du bl.a. kan opleve i en times TV-udsendelse i DR’s serie ”Naturtid”, hvor Jens Erik viser rundt og fortæller om Livø. Se udsendelsen her: https://bit.ly/38W5QzW. Når de sidste deltagere er kommet med i bussen, vil Jens Erik udnytte tiden mens vi kører mod Rønbjerg til en introduktion til Livø.

Bussen starter i ved Spar-købmanden i Bælum kl. 7:30 og har herefter opsamling ved Terndrup Idrætscenter, Skørping Station, Shell i Støvring, Øster Hornum Hallen, Suldrup Skole og Spar Købmanden i Nørager. Detaljeret tidsplan for opsamlingsruten fremsendes pr. mail, når tilmeldingen er sluttet.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                 : Lørdag den 3. september 2022 kl. 7:30 fra Bælum og med
                        opsamling undervejs iht. detaljeret tidsplan. Retur i Bælum kl. 18.
Tid på Livø     : Afgang med færgen fra Rønbjerg kl. 9:30 og retur fra Livø 16:00.
                        Sejltid 20 min.
Frokost          : Frokostbuffet med 1 øl/vand på Livø Kro er inkluderet i prisen.
Pris                : Kr. 400.00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 450.00 for øvrige.
Tilmelding      : Ved køb af billet på Place2Book.com eller pr. e-mail til
                        info@rebildturist.dk og efterfølgende indbetaling til
                        Turistforeningens bankkonto (9070) 1825630844.
                        Seneste tilmelding fredag den 26. august kl. 12:00,
                        dette af hensyn til reservation af færgen.
                        Tilmeldingen er gældende, når den er bekræftet af Turistforeningen.
                        Turen gennemføres kun ved min. 25 deltagere.
OBS                : Turen er ikke for gangbesværede.
                         Ændringer kan forekomme.

Her kan du læse mere om maturen, kulturhistorien og landbruget på Livø.

-------------------------------------------------------------------------------

Kig inden for på Ulvedal Landbrug

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

- - - UDSOLGT - - - -
Arrangementet bliver gentaget om et år, så bliv skrevet på venteliste,
Send mail herom til info@rebildturist.dk

Christian Hjorth

I de seneste mange år har vi besøgt områdets slotte og herregårde, én om året. Således også i 2022. Men vi er rykket et trin ned ad stigen, for i 2022 er det en proprietærgård, vi skal besøge, nemlig gården Ulvedal i Askildrup. Proprietæren hedder Christian Hjorth, og han kan føre sin slægt tilbage til herregården Thustrup, som vi besøgte i 2016 og 2017.

Sammen med sin hustru, Inger, driver Christian Hjorth et økologisk landbrug, der i almindelighed er fokuseret på planteavl, og i særdeleshed på frøavl. Ca. halvdelen af gårdens indtægter stammer fra salg af frø og den anden halvdel fra afgrøder, som spises af mennesker eller husdyr.

Vi skal naturligvis en rundtur på bedriften og se på avancerede, nyere maskiner og vi skal se Christians samling af gamle knækstyrede Ferguson traktorer.

Undervejs på rundturen, og i særdeleshed når vi efter samles i gildesalen over en kop kaffe og kage, skal vi høre om hvordan økologen bærer sig ad med at undgå angreb af svamp og skadedyr på afgrøderne. Og vi skal høre, hvordan Christian har fokus på dyrkningen af bælgplanter, som kan opsamle kvælstof direkte fra atmosfæren. Eksempler herpå er ærter, hestebønner og kløver.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                : Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19:00 - 22:00.
Mødested     : Blenstrupvej 26, Askildrup pr. 9520 Skørping.
Pris               : Kr. 40,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 70,00 for øvrige.
Tilmelding     : Pr. e-mail til info@rebildturist.dk eller pr. tlf. på 4088 6833 senest
                       søndag den 29. maj kl. 12:00.
                       Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.
Arrangør       : Rebild Turistforening.
Følg os også på vores Facebook side.

Indmeldelse kan ske her på hjemmesiden eller ifm. arrangementet.

 
               Christian Hjorth og sønnen Niels foran en MF4840 knækstyret traktor
                                         Foto: Jess Ulrik Verge, Maskinbladet

Læs mere om det økologiske landbrug og om Ulvedals historie.

-------------------------------------------------------------------

Kirkegårdsarkitektur

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Suldrup Kirke og kirkegård

I disse år er mange kirkegårde under forandring. Det sker især som følge af, at nutidens mennesker vælger at brænde deres afdøde. En urneplads fylder meget mindre end en begravelse, og det skaber fri plads på de gamle kirkegårde, der er indhegnet af stendiger. Her kommer arkitekturen i spil: Hvordan skabe nogle nye rum, der på en gang er smukke at opleve for alle besøgende og understøtter stemningen for dem, der vedligeholder mindet om deres afdøde.

Vi skal besøge to eksempler på omlægning af kirkegårde, dels ved Veggerby Kirke, dels ved Suldrup Kirke. Vi starter ved Veggerby Kirke, hvor formanden for menighedsrådet, Anders Langdahl, vil fortælle om den opdeling af kirkegården, som er gennemført de seneste år. Ved omlægningen har de fået hjælp af en havearkitekt, som de havde fået anbefalet af stiftet. Den gamle del af kirkegården anvendes nu til både kistegrave og urnegrave. Der er så plantet en hæk, der udskiller et område inden for det gamle stendige. Det henligger nu som park.

Vi kører så til Suldrup Kirke, hvor Leo Nøhr Jespersen fra Lokalhistorisk Arkiv for den tidl. Støvring Kommune vil fortælle om gravskikke gennem tiderne. Leo vil også fortælle om kirkegårdens forandringer op til i dag.

Arrangementet rundes af i Suldrup Sognehus, hvor vi over kaffe og kage vil binde en sløjfe over aftenens emne, kirkegårdsarkitektur.

 VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                : Onsdag den 11. maj 2022 kl. 18:30 - 21:30.
Mødested     : Veggerby Kirke, Kirketerpvej 83, 9240 Nibe.
Andet sted    : Suldrup Kirke og Sognehus, Dalumvej 30, 9541 Suldrup.
Pris               : Kr. 30,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 50,00 for øvrige.
Tilmelding     : Pr. e-mail til info@rebildturist.dk eller pr. tlf. på 4088 6833 senest mandag den 9. maj kl. 12:00.
                      Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.
Arrangør      : Rebild Turistforening i samarbejde med menighedsrådene i Veggerby Sogn og Sønderup - Suldrup Sogn.

Læs mere om de to kirkegårde, vi skal besøge

--------------------------------------------------

Historisk byvandring i Terndrup

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Det tidligere tinghus fra 1885

Det startede med en Kgl. Privilegeret Kro. Den blev anlagt 30 km. Syd for Aalborg på landevejen til Hadsund. Resten er historie! Kom og få et indblik i Terndrups historie og styrk dit udsyn over din egn, når vi den 25. april skal en tur gennem byen sammen med 4 af dens store fortællere. Her vil mange tråde blive trukket mellem fortid, nutid og fremtid i det lokale og regionale perspektiv.

Turen starter ved Terndrup Idrætscenter og slutter med kaffe og kage i spejderborgen i Terndruplund. På rundturen skal vi bl.a. høre om Skolen og Terndrup Idrætscenter, Møllesøen, Stephansens sten, kirken, Den privilegerede Kro, det gamle mejeri, Tinghuset, det nye og det gamle apotek, gendarmeribygningen, om grundlovsmøderne og Terndruplundfonden samt Spejderborgen.

Arrangementet slutter med kaffe og kage i spejderborgen. Her vil der være lejlighed til at købe bøger, der går dybere ned i den lokale historie om nogle af de ting, vi har set og hørt om på turen.

Vi har også sat tid af til at du kan stille spørgsmål til de 4 fortællere eller supplere deres fortællinger.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                : Mandag den 25. april 2022 kl. 19:00 - 22:00.
Mødested    : P-pladsen ved Terndrup Idrætscenter, Terndrup Halvej 3,
                      9575 Terndrup
Pris              : Kr. 40,00 for medlemmer af Turistforeningen eller Terndrup Borgerforening, kr. 65,00 for øvrige.
Tilmelding    : Pr. e-mail til info@rebildturist.dk eller pr. tlf. på 4088 6833 senestlørdag den 23. april kl. 12:00.
                      Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.
Arrangør      : Rebild Turistforening i samarbejde med Terndrup Borgerforening.
Indmeldelse: I forbindelse med billetteringen vil der være mulighed for at tegne medlemskab af Turistforeningen
                      og Terndrup Borgerforening og komme ind til reduceret pris.

Læs mere om de 4 fortællere, du vil møde på turen

----------------------------------------------------------------------

Den himmerlandske spillemandsmusiks rødder

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Rebildspillemændenes gruppe 1

Om søndagen danses der folkedans til spillemandsmusik på Museum Rebild. Men hvordan er museets musiksamling og musikalske aktiviteter blevet til?

Svaret er, at for en del generationer siden havde hver lokalitets spillemandsmusik sine særkender på samme måde som den lokale dialekt havde det. Det er disse lokale særkender, der er overført fra en generation til den næste via sidemands­oplæring/mesterlære er endt med at nogle af spillemands­musikkens mestre stak hovederne sammen og blev enige om at bevare musikken i almindelighed og disse lokale særkender i særdeleshed.

Denne aften vil Rebildspillemændenes Gruppe 1 under ledelse af museumsinspektør Niels Jørn Østergaard fortælle om nogle af disse lokale mestre og illustrere deres særkender med levende eksempler. Nogle af kompositionerne har en sangbar tekst. Vi vil synge udvalgte af disse tekster som fællessang.

Der er med andre ord lagt op til en ganske særlig aften i gamle traditioners og fællesskabets tegn.

Arrangementet holdes i forlængelse af Turistforeningens ordinære generalforsamling. Det indledes med, at der som en overgang fra generalforsamlingen serveres kaffe og the. Hertil serveres husets hjemmelavede lagkage.

Tid                 : Mandag den 14. marts 2022 kl. 20:00 – 21:30.
Sted              : Museum Rebild, Rebildvej 25 B, Rebild pr. 9520 Skørping.
Pris                : Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 60,00 for øvrige.
                        Prisen omfatter kaffe og hjemmelavet lagkage.
Tilmelding      : Senest lørdag den 12. marts 2022 kl. 12:00 til info@rebildturist.dk eller pr. tlf. til 4088 6833.
Arrangør        : Rebild Turistforening i samarbejde med Museum Rebild.

Læs mere om den himmerlandske spillemandsmusiks rødder

------------------------------------------------------------------------------

Nytårs Travetur 2022 i Rise bakker

Hent 2-siders brochure om Nytårs Traveturen 2022

Hent interview med Bendt Egede om hans plan for Rise Bakker


Årets nytårsguide
Skovrider Bendt Egede Andersen

Nytårs Traveturen er en af Turistforeningens helt gamle traditioner, som plejer at tiltrække en hær af mennesker. Det håber vi vil ske igen i år, hvor udendørs aktiviteter fortsat er tilladt. Læs mere om Corona nederst på siden.

Årets tur går til Rise Bakker, et område lige nord for Skindbjerglund, som Naturstyrelsen Himmerland erhvervede i 2019. Guide på turen er skovrider Bendt Egede Andersen.

Tidligere var Rise Bakker lyngklædte med spredte enebærbuske, sådan som vi kender det fra Rebild Bakker. Vi finder stadig enkelte enebærbuske, men mange af dem er blevet kvalt af egen. I dag finder vi store lysåbne bakker og skovområder med blandede løvtræer. På 40 ha af området er tilplantet med juletræer, og mange findes fortsat. Det er nu Naturstyrelsens hensigt at pleje dette område på en måde, at artsmangfoldigheden øges.

For at tilgodese dette formål har Naturstyrelsen for et år siden udsat 22 exmoor ponyer. Idéen er, at de vilde heste skal holde græsvæksten nede og forhindre at det springer i skov.

Kom og hør Bendt Egedes og Jens Eriks fortællinger om de forvandlinger, de forventer der med tiden vil ske i landskabet.

Undervejs på turen serveres varm kakao og boller med smør.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                : Søndag den 2. januar 2022 kl. 13:00.
Mødested     : Risevej 2, 9520 Skørping. Kør frem til den store P-plads for enden af Risevej.
Pris               : Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 45,00 for andre.
Tilmelding      : Der er ingen tilmelding, men mød op i god tid; hav lige penge eller MobilePay med.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Corona         : Coronapas skal fremvises på forlangende. Ved billetteringen skal både gæster og officials bære mundbind
                       eller visir. Ved udskænkningen af kakao vil officials bære mundbind.
                       Hold øje med www.rebildturist.dk og vores Facebook side for det tilfælde at vi bliver nødt til at aflyse.
Turlængde    : 4-5 km. Hunde i snor er velkomne. Efter snestormen den 1. december kan der endnu ligge væltede træer
                      på vores vej gennem området. Derfor fraråder vi barnevogne i år.
                      Egnet fodtøj og øvrig påklædning efter vejrliget anbefales.
Indmeldelse: I forbindelse med billetteringen vil der være mulighed for at tegne medlemskab af Turistforeningen.

Exmoor Ponyer

                                                   Exmoor ponyer ved indkørslen til Rise Bakker

Læs mere om skovriderens tre fokuspunkter for naturplejen i Rise Bakker de nærmeste år.

------------------------------------------------
Livet i bronzealderen i Støvring - Skørping området

Hent 2-siders brochure her

Museumsinspektør
Lars Egholm Nielsen

Hvis vi tegner en cirkel med centrum i Buderupholm og en radius på 10 km, så har vi det område i Danmark, hvor der er gjort flest fund fra bronzealderen.

På det seneste er der i Støvring – Skørping området dukket en række store huse fra ældre bronzealder (1.800–1.000 f.Kr.) op i forbindelse med byggemodningsaktiviteter. De fleste ligger på plateauet syd for Støvring, der i dag kendes som Høje Støvring. Husene fra ældre bronzealder er blandt de største bygninger vi kender fra oldtiden i Himmerland. De vidner om et overskud i samfundet og et behov for at bygge stort og monumentalt.

Senest kunne Nordjyske Museer så i 2020 tilføje endnu et hus til samlingen. Huset blev udgravet på udstykningen ”Skov Kanten” mellem Skørping og Gl. Skørping. Der er tale om et stort langhus som ved hjælp af kulstof 14-metoden er dateret til ældre bronzealders periode I (omkring 16-1500 f.Kr.). Huset er dermed det ældste af de himmerlandske storhuse. Det er med sine 311 m2 under tag det største fra regionen. Udgravningen blev ledet af museumsinspektør Lars Egholm Nielsen fra Nordjyske Museer.

Kom og hør Lars Egholm Nielsen fortælle om de mange udgravninger i området med store langhuse. Hør også Lars fortælle om bopladserne, om samfundets indretning og om samfærdslen, både lokalt og globalt. Endelig vil Lars give et overblik over de samtidige himmerlandske fund.

Foredraget foregår i Rebildcentrets ”biograf”. Efter foredraget samles vi i Velkomstlokalet til spørgetid samt kaffe og kage.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid               : Torsdag den 11. november 2021 kl. 19:30 – 21:30.
Mødested    : Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
Pris              : kr. 40,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 70,00 for øvrige.
                      Prisen inkluderer kaffe og kage efter foredraget.
Tilmelding : Senest tirsdag den 10. november 20210 kl. 12:00 til
www.himmerlandsbilletten.dk eller pr. mail til info@rebildturist.dk.
Spørgsmål? Så ring til 4088 6833.

Gl. Skørpingvej
                                           Udgravningsarbejdet ved Skov Kanten vest for Gl. Skørpingvej

Se flere detaljer om de aktuelle fund

------------------------------------------------------------------------------

Besøg på byggeriet af REGAN Vest Velkomstbygningen

Hent 2-siders brochure her

Her finder du Rebild Kommunes pressemeddelese fra 2012

Dir, Lars Chr. Nørbach

Nordjyske Museer har siden 2012 været i fuld gang med at realisere planerne om at etablere REGAN Vest som et af Europas førende Koldkrigsmuseer, som, om alt går vel, åbner inden for et års tid.

Med direktøren for Nordjyske Museer, Lars Chr. Nørbach, skal vi besøge byggepladsen, hvor museet er i gang med at opføre Velkomstbygningen til det nye Koldkrigsmuseum.

Velkomstbygningen skal bl.a. rumme følgende funktioner: Venteområde for besøgende, der skal ind i bunkeren. En udstilling om Den Kolde Krig. Et læringscenter, hvor bl.a. skoleelever m.fl. skal arbejde med situationsspil udviklet på basis af reelle situationer under Den Kolde Krig.

Kom og se den nye Velkomstbygning og hør Lars Nørbach fortælle om, hvad gæsterne kan forvente at møde i REGAN Vest, når det hele åbner om et års tid.

 

                                       Arkitektkonkurrencens vinderprojekt fra okt. 2019

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid               : Onsdag den 22. september 2021 kl. 17:30 – 20:30.
Mødested    : Rebildcentrets P-plads, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
Pris              : kr. 60,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 90,00 for øvrige.
                      Prisen omfatter en sandwich og en øl/vand, når vi kommer tilbage til Rebildcentret fra byggepladsen.
Tilmelding    : Senest tirsdag den 21. september 2020 kl. 12:00 til
                      www.himmerlandsbilletten.dk eller pr. mail til info@rebildturist.dk. Spørgsmål? Så ring til 4088 6833.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Pladsforholdene på byggepladsen er begrænsede, så derfor mødes vi på Rebildcentrets P-plads og må så gå den kilometer, der er hen til
byggeriet. Gangbesværede, der ønsker kørelejlighed, bedes sende en mail til info@rebildturist.dk om dette i forbindelse med tilmeldingen.

Lære mere om arrangementet her

----------------------------------------------------------------------------------------

På toppen af REGAN Vest
- en udsøgt vandretur med Jens Vinge

--- UDSOLGT --- UDSOLGT --- UDSOLGT ---

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Det er godt 10 år siden Rebild Turistforening lavede en naturvandring i Oplev Krat med efterfølgende spisning på Skillingbro Naturskole. Dengang anede vi intet om, at under vores fødder lå en atomsikker bunker. Det var først efter at bogen om Danmarks Dybeste Hemmelighed var udkommet i 2010, at bunkerens eksistens begyndte at blive almindelig kendt.

Nu får du muligheden for en vandretur oven på REGAN Vest, hvor du får udpeget de ydre tegn på bunkeranlægget: Helikopterlandingspladsen, luftindtag, udstødningstårne, den militære antenne. Turens guide er skov- og landskabsingeniør Jens Vinge.

Ud over at være en stærk formidler, har han sat sig rigtig godt ind i området. Benyt derfor muligheden for at komme med på denne vandretur.

Når solen går ned ved 21-tiden samles vi i Skillingbro Naturskole, hvor vi skal have grillkoteletter med flütes og salat.

Det sydøstlige udstødningstårn på toppen af REGAN Vest (vinterbillede)

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid              ; Tirsdag den 7. september 2021 kl. 17:30 – 22:00.
Mødested   : Rebildcentrets P-plads, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
Pris             : Kr. 75,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 100,00 for andre.
                     Prisen dækker også den afsluttende spisning, dog ekskl. drikkevarer. Vin, vand og øl kan købes til populære priser.
Tilmelding:    Senest søndag den 5. september kl. 12:00 tilwww.himmerlandsbilletten.dk eller pr. mail til
                    info@rebildturist.dk. Spørgsmål? Så ring på tlf. 4088 6833.
Arrangør    : Rebild Turistforening i samarbejde med Vinges Vandringer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Turen er på ca. 4½ km og foregår i kuperet terræn. Derfor kræves gode ben og lunger samt fodtøj til formålet.

Medlemskab af Turistforeningen kan tegnes her på siden under 'Indmeldelse og kontingent'.

-------------------------------------------------------------------------------

Virksomhedsbesøg på Nørlund Savværk

UDSOLGT - UDSOLGT - UDSOLGT

Arangementet er en gentagelse af arrangementet den 3. juni 2021.

Hent 2-siders brochure om arrangementet her


Dir. Jørgen Sølvsten Skriver

Nørlund Savværk, som vi skal besøge, brændte i 2005 og igen i 2012. Efter den sidste brand blev det genopbygget som et fuldt moderne og gennemautomatiseret værk. Kom derfor og se et af Danmarks største og mest moderne savværker for opskæring af nåletræ til konstruktionsformål, dvs. fortrinsvis til byggeri. Kom også og hør direktør Jørgen Sølvsten Skriver bl.a. fortælle om, hvor savværkets råtræ kommer fra og hvortil produkterne sælges.

Hjertet i savværket er den højteknologiske savlinje, der producerer 60-90 m/min i gennemløb svarende til 2.000 stammer om dagen.

Savværket ejes af Nørlund Fonden, der også ejer og driver Nørlund Skov, Tisted Nørskov, Tingskoven og Nørlund Landbrug. Fonden ejer desuden Nørlund Slot.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Tid                : Onsdag den 18. august 2021 kl. 19:00 - 21:00.
Mødested     : Conradsminde 23, 9610 Nørager. Parkering på den store P-plads på Torstedlundvej
                       uden for savværkets område. Vi bliver afhentet på P-pladsen.
Pris               : kr. 40,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 70,00 for andre.
                       Prisen inkluderer kaffe og kage til den afsluttende spørgerunde.
Tilmelding     : Nødvendig tilmelding senest den 2. juni kl. 12:00 på www.himmerlandsbilletten.dk, pr. e-mail til info@rebildturist.dk
                      e
ller som en sidste udvej på tlf. 4088 6833.


Kontrolrummet ved savlinjen

AFTENENS PROGRAM
Efter en kort introduktion skal vi rundt på det kørende savværk og se de forskellige processer, afbarkning, opskæring, tørrestuer og høvle.

Efter rundturen samles vi og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Jørgen Sølvsten Skriver. Inden spørgsmålene serveres kaffe og kage.

Medlemskab af Turistforeningen kan tegnes ifm. arrangementet.

 

Se flere detaljer om Nørlund Savværk her
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gå til toppen af siden

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS