Rebild Turistforening

Æblesmagning m/ Karsten Kortbuks (fortsat)


Gul Gråsten, Danmarks Nationalæble

Æblets karakteristika
Når vi skal karakterisere en æblesort, så er nogle karakteristika, der er væsentlige, når man skal udvælge en sort til plantning i haven, og andre der skal med, når man bedømmer det enkelte æbles smag.

Når vi skal udvælge til plantning, så er det modningstid, bestøvningsforhold, æblets holdbarhed og det voksnes træs størrelse, der er af betydning. Det er kun hos fagmanden, disse egenskaber er i spil.

Når vi står med et enkelt æble så er det karakteristika som æblets størrelse, form og farve; det er kødets farve, saftighed/sprødhed, sødme, frugtsyre og aroma du skal lægge mærke til. Sidst, men ikke mindst skal du tage stilling til, om du synes om æblet - det sidste er relevant, når du sammenligner to forskellige sorter.

Jeremias Wøldike, teolog og pomolog
Det med frugttræer havde Jeremias Wøldike med allerede fra barndommen i Faaborg, hvor hans far var præst. Allerede mens han bor hjemme får han af en skovfoged fra Lov forevist skovfogedæblet, som han begynder at opformere.

Efter sin teologiske uddannelse bliver han præst på Falster, og i sin fritid fortsætter han med at opformere æbletræer. De bedste sorter beskriver han og publicerer det i artikler i fagblade.

I 1860, et år efter hans  hustrus død, kommer han til Øster Hornum. Her fortsætter han med sin hobby, frugtavl, og han anlægger Wøldikes Lblehave på præstegårdens jorde.

I 1879 flytter han fra byen og ved sin død i 1887 og efterlod sig 800 sider notater om  frugtavl i almindelighed og æbler i særdeleshed.


Jeremias Wøldike

Fra indvielsesfesten i 2009

Genopbygningen af Pastor Wøldikes Æblehave
Med tiden var Wøldikes træer gået ud. I 2008 går Karsten Hansen m.fl. fra byen i gang med projekt genskabelse. Rebild Kommune stiller jordstykke til rådighed og støtte fra Fødevareministeriets genbevarelsespulje sikrer økonomien. Mange frivillige fra byen deltager i plantningen af frugttræerne. Der er åben adgang til arealet, så her i høstsæsonen kan enhver gå på æblerov i Pastor Wøldikes Æblehave. Vedligeholdet varetages af den frivillige forening, Wøldikes Haves Venner.

Tilbage til 'Arrangementer'

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS