Rebild Turistforening

Svampetur ved Grøndalen (fortsat)

Bålpladsen ved Grøndalen

Stedet hedder Grødalen fordi der en gang lå et hus med det navn, hvor der i dag er P-plads. Ca. 100 meter fra P-pladsen har Naturstyrelsen indrettet en åben plads, hvor der er bygget to grill’er, og der er to borde/bænkesæt, hvoraf den ene står i en lille overdækning.

Der bliver tændt op i de to grill’er, så man kan riste sine brød til svampesuppen. Skulle der være en og anden, der har lyst til at riste en pølse, er det også en mulighed.

Kan de spises? Sådan lyder spørgsmålet igen og igen på svampeture.
Og spises kan de, mange af de vilde svampe - men bestemt
ikke dem alle.
Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Svampeforeningen
(Foreningen til Svampekundskabens Fremme) udgivet en lille
tryksag med titlen: Kan de spises?
I tryksagen er der angivet 5 råd om svampe:
1. Spis kun svampe, du kender 100%
2. Spis kun anerkendte spisesvampe
3. Brug kun friske svampe til madlavning og nedkøl evt. madrester
straks
4. Begynd altid med en lille portion af en ny spisesvamp, så kan
eventuel overfølsomhed vise sig i mindre smertende omfang.
5. Spis ikke rå vilde svampe, da mange vilde svampe kan give
ubehag, hvis de spises rå.

Hent den lille tryksag her

Eksempel på Naturnær skovdrift

Urørt skov, bæredygtighed og biodiversitet er begreber der florerer indenfor skov og natur. Statens skove, Naturstyrelsen, har for mange år siden taget begreberne til sig, og har inkorporeret det i skovenes driftsplaner. Det vil sige at alle statens skove drives i dag efter bæredygtighedsprincipper: Naturnær skovdrift. Sidegevinsten ved denne driftsform er samtidig en langt større biodiversitet.

I de seneste 25 år er der stadig flere grupper, organisationer og enkeltpersoner, der meget højlydt fører mere eller mindre rabiate meninger om Naturstyrelsens drift af skov- og naturarealer. På svampeturen vil vi se flere eksempler på skovudviklingstyper i den naturnære skovdrift – det er jo skovdrift, og træer kan jo blive rigtig gamle, så tålmodighed er en af de vigtigste dyder i skovbruget - det er uladsiggørlig at få urskov/urørt skov til næste år! – det tager måske 4-500 år!

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS