Rebild Turistforening

Suldrup, en levende landsby (fortsat)

Fjordhønen
Fjordhønen

Suldrup har den sidste halve snes år haft en byforskønnelsesgruppe til at tage sig af den kunstneriske udsmykning af byens offentlige rum. Det seneste projekt, som gruppen har realiseret er Fjordhønen, som står foran Himmerlands Have, Suldrups Ældrecenter.

Fjordhønen er skabt af multikunstneren Thorvald Odgaard fra Nibe. Han døde tidligere i år som 76-årig.

Byfornyelsesgruppen følger et projekt fra idé til indvielse. Det er således gruppen, der forhandler og aftaler med kunstneren, tilvejebringer den nødvendige finansiering. I Suldrup er man så i den lykkelige situation, at Senior Services tog sig af anlæg af de omgivelser, skulpturen står i.

I 1870’erne forsøgte Hedeselskabet at tørlægge Suldrup Sø, men jorden duede ikke som landbrugsjord. I krigs– og krisetider blev der gravet tørv i området. I 1970’erne opstod så idéen om at genskabe søen som et rekreativt naturområde. Til det formål blev der anlagt en sti rundt om søen. 

Senest er der i 2019 blevet bygget et madpakkehus og der er indrettet et bålsted, ligesom der er opsat borde/bænkesæt. Lokalrådet har været tovholder på det projekt, og Senior Services har medvirket med frivillig arbejdskraft.

Suldrup Sø
Suldrup Sø
Suldrup Stadion
Suldrup Stadion

Det lokale idrætsanlæg er også en af de ting, man med god grund er stolt af i Suldrup. IK Frem Sønderup/Suldrup har ca. 1.500 medlemsskaber; der er i alt 1.300 indbyggere i Suldrup. Foreningen har tilbud inden for Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Badminton, Petanque, Motionscenter, Floorball og Tennis.

Idrætsanlægget, der ligger i tilknytning til skolen, omfatter Stensbohallen med indendørs faciliteter til håndbold, badminton, floorball og motionscenter samt udendørs faciliteter til fodbold, tennis og petanque.

Gå tilbage til Arrangementer

 

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS