Rebild Turistforening

Den himmerlandske spillemandsmusiks rødder (fortsat)

Det gamle Hjemstavns- og Spillemandsmuseum fra 1951

De gamle Hjemstavns- og Spillemandsmuseum fra 1951

Hjemstavns– og spillemandsmuseet fra 1951
I slutningen af 1940’rerne kunne vi høre gammeldags dansemusik med Bror Kalles Kapel på Kalundborg langbølge. Statsradiofonien havde kun denne ene radiokanal. På samme tid dannede man Himmerlandsforeningen for Skørping og Omegn, der arrangerede kroballer. Lokale spillemænd leverede dansemusikken.

Det var Himmerlandsforeningen og de to ildsjæle, skovløber Emil Blicher og fyrbøder Evald Thomsen, der var stifterne, da man i 1951 stiftede førsteudgaven af Museum Rebild under navnet Rebild hjemstavns– og spillemandsmuseum. I 1963 nedbrændte museet, og den nuværende bygning blev rejst. Museet hed nu Jagt- Skovbrugs- og Spillemandsmuseet.

 

Lars Lilholt lærte af Otto Trads.

En af de familier, som har bidraget solidt til den levende spillemandsmusik er familien Trads fra Haverslev. Gennem flere generationer spillede de til bal i den sydlige del af Himmerland. På billedet ses Jens Trads med hustru og 5 sønner. Otto Trads, den yngste søn th. for faderen, var læremester udi folkemusikken for Lars Lilholt, Klaus Pindstrup og Niels Jørn Østergaard.

Se mere om Otto Trads på https://bit.ly/3sv5ciw

Se mere om Lars Lilholts første folkemusik gruppe, ”Kræn Bysted”: https://bit.ly/3sF2mYq

Dette er et eksempel på, hvordan traditionen er overleveret gennem generationer ved sidemandsoplæring.

 

Familien Trads fra Haverslev

Jens Trads fra Haverslev med hustru og 5 sønner i 1920

Galopade Waltz fra 1828

Ullidsbøgerne

Hans Christian Sørensen, født 1811 i Ullids i Vesthimmerland. Som 17 årig nedskrev han  et stort antal  af tidens  dansemelodier, tre omfattende nodebøger. Senere overtog han faderens  fæstegård under Lerkenfeldt Gods, og købte sig til selveje. Vi ved ikke noget om hans eventuelle spillemandskarrie, men vi har hans nodebøger fra 1828. Gruppe 1 af Rebildspillemændene har de seneste par år arbejdet med disse mange melodier. Planen er en CD-udgivelse og en nodebog, med noget af det ældste melodimateriale vi har fra Himmerland. En kærkommen lejlighed til at føre den himmerlandske folkemusik yderligere tilbage i tiden.

Retur til arrangementer

 

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS