Rebild Turistforening

Skørping Sanatorium (fortsat)

Liggehallen

Liggehallen
Sygdommen tuberkulose er båret af bakterier. I 1906, da sanatoriet åbnede, fandtes penicillin ikke. Så kuren mod tuberkulosen lød på sund og nærende kost og masser af frisk luft. Derfor blev de sengeliggende patienter anbragt i liggehallerne, hvor de fik frisk luft. I gamle dage var der to liggehaller, men kun den ene er bevaret.

Indendørs havde hver patient sin egen håndvask til personlig hygiejne. På billeder kan vi se vinduerne stå åbne, så der også var frisk lugt dér. Men koldt var det, og deraf tilnavnet ”Fryseslottet”, der også er titlen på Helge V. Qvistorffs 100-års jubilæumsbog.

Overlægeboligen
Allerede fra starten var der en passende embedsbolig til overlægen og hans familie. Overlægen var stedets ubestridte leder. Under sig havde han en maskinmester, der holdt styr på de tekniske installationer såsom kulfyret varmekedel (senere oliefyret), elværk, vandværk, vaskekedler, m.v. Der var også en forvalter, der bl.a. forestod rengøring, gartneri, køkkenhave.

I jubilæumsbogen er alle stedets overlæger fra Johan Stein, der blev ansat i 1906 til Erik Steffensen, der sluttede i 1989 - med at fyre de ca. 150 ansatte medarbejdere.

Overlægeboligen
Masinmesterens bolig

Funktionærbolig
Arkitekt på Valdemar Ingemann. I 1905, da byggeriet startede, var han 65 år gammel. I 1896 tog han sin søn ind i firmaet som kompagnon, og sammen stor de for bygeriet af mange københavnske forretningsejendomme, en mængde villaer og sidst, men ikke mindst 21 sanatorier og hospitaler rundt om i landet.

Byggestilen var slotsagtig, monumental med en sammenblanding af gotik og middelalderlige danske motiver.

Billedet tv. Viser boligen for en højere funktionær. Nederst tv. i billedet er indsat et nærbillede af den frise af grønne glaserede teglsten, der løber rundt om bygningen i højde med underkanten  af vinduerne.

Retur til Arrangementer

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS