Rebild Turistforening

Et glimt af fortiden

Hvor tager du dine gæster med hen? Der er så mange muligheder i vores smukke Himmerland, ikke mindst storslåede naturoplevelser, men bestemt også kulturoplevelser og kirkebesøg.

Himmerlands og Rebilds mange kirker gemmer på mange og særegne historier, og hvorfor ikke præsentere sine gæster for dem og samtidig lade dem mærke historiens vingesus? Nu er jeg ganske vist præst, men jeg synes altså det er oplagt!

Blot et smut fra Skørping ligger fx den oprindelige Skørping kirke, i den hyggelige lille landsby Gl. Skørping.

Skørping Kirke er bygget i 1100-tallet og udefra set ligner den så mange andre landsbykirker fra samme tid med sine granitkvadre og det hvidkalkede tårn.

Men kirken ligger ualmindeligt smukt med udsigt over skov og marker - og så rummer den sin egen fortælling og historie om kildemarkeder og valfart; om Dronning Margrethe den 1. og ikke mindst; om det område og den landsby den er rundet af.

Det sidste ser du især når du går tur på kirkegården, som har en ganske særlig og charmerende stemning, hvor man virkelig fornemmer, at nutiden blot er en forlængelse af fortiden. Dette sted har været centralt og vigtigt for mennesker længe før nogen kan huske.

Gravstederne og stierne ligger ikke snorlige, som man ser det på mange andre kirkegårde. De ligger i stedet kroget ind i hinanden, nærmest som landsbyens jordlodder var tildelt i tidligere tider. Og så følger de landskabet, som midt på kirkegården præges af en stor gravhøj – kig dig omkring i landskabet uden for kirkegården og du vil kunne se flere gravhøje placeret nærmest på række, som det var skik i bronzealderen.

Dronebillede af Skørping Kirke og Kirkegård
Foto: Søren Gytz Olesen. Skørping Kirke og kirkegård. Bemærk gravhøjen og de krogede stier. 

Hellig Korskilden på Skørping Kirkegaard
Hellig Korskilden med det flyttede kirkegårdsdige bagved.

På kirkegården finder du ligeledes Helligkorskilden. Skørping kirke er placeret oven på et kildevæld – og på kirkegården findes en opmuret brønd ”den helle kjå’l”, som i 1600-tallet blev en del af kirkegården ved at lade diget føre øst om kilden.

I århundreder er mennesker valfartet til kilden. Sct. Hans aften kom syge og invalide mennesker fra nær og fjern for at tage vand af brønden og bruge det som værn mod deres svagheder – og til helbredelse. I forlængelse heraf opstod kildemarkeder, hvor pottemagere fra Hellum kunne sælge deres potter til at hente vandet i – og siden også med gøgl og drukkenskab, hvorfor markederne i 1892 blev forbudt og kilden kastet til. Senere er kilden genåbnet og er du heldig står der vand i bunden. Du er velkommen til at forsøge dig med at hente vandet op og bruge det imod dine dårligdomme, men der er ingen garanti for vandets kvalitet og brønden står lidt usikkert, så pas på du ikke blot gør ondt værre!

Udsnit af kalkmalerieerne i Skørping Kirke

Kirkens indre præges af det oprindelige bjælkeloft og nordvæggens frise af kalkmalerier. Malerierne forestiller Jesu lidelsesgang, som desværre er brudt af et vindue.

Kirken består af våbenhus, kirkeskib, tårnrum og kor, samt et sidekapel/sideskib med en særlig historie. Her bekostede dronning Margrethe den 1. i 1392 et Helligkors alter, hvor der hver uge skulle holdes en prædiken om fredagen – efter sigende for at afhjælpe hendes afdøde far, Valdemar Atterdags, sjæls frelse. For at forrette denne prædiken fik præsten en ydelse af korn – og det siges, at gamle folk omkring år 1900 fortsat kunne huske fredagens aftensang. Siden har vi i kirken taget skikken op en enkelt fredag om året, nemlig i fastetiden, hvor en rest af dronning Margrethes stiftelses holdes i hævd.

I sideskibet vil du måske bemærke den østlige mur, som er grøn af alger, fordi vandet fra kilden står lige under gulvet. I gulvet vil du desuden finde et muret kors, hvor sidealteret har stået.

Udsnit af alteret i Skørping Kirke

Rundt i kirken vil du finde flere gravminder og ikke mindst det smukke alter. Alterbordet er det oprindelige fra kirken blev bygget og består af granitkvadre forskallet af træ med smukke lyserøde billeder.

I kirken og på kirkegården mærker man historiens vingesus og den kendsgerning, at VI kun er her, fordi der var nogen før os: Mennesker, der har slidt og slæbt og kæmpet og glædet sig – og en del af det, er blevet til Skørping Kirke og kirkegård.

Kirken er - under normale omstændigheder - åbnet for offentligheden i dagtimerne.

 (Skrevet med inspiration fra Peter Riismøllers folder om Skørping kirke)

Sanne Birkely Sørensen, sognepræst i Skørping og Fræer

Retur til Rebild i ord og billeder

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS