Rebild Turistforening

Sæsonens Travetur i Nørager

Start ved Kig Ind, byens Kultur- og Medborgerhus på Vestermarksvej 2, 9610 Nørager. Her er bl.a. byens bibliotek. Gå ud ad Vestermarksvej indtil højspændingsmasterne, gå til venstre ned ad Troldvej (ingen vejskilt). Troldvej krydser Nøragervej, fortsæt ad Torsdal Møllevej. Drej til venstre når du kan se Møllegården.

Gå forbi hovedhuset Torsdal Mølle. Straks efter er der en længe t.v., hvorigennem vandet fra den bagvedliggende mølledam løb ind til det indvendige møllehjul. Længere fremme ses et stemmeværk for det vand der blev ledt uden om møllen. Og nu ses tydeligt hvor stor mølledammen engang var. Se billeder af møllehuset og et matrikelkort af vandkraftsøen nedenfor.

Torsdal Mølle set fra "søsiden", hvor vandet løb ind i Møllehuset
Nørager Lokalhistoriske Arkiv

Matrikkelkort fra 1895 over møllesøen
Nørager Lokalhistoriske Arkiv

Gå videre ad hulvejen til du kommer til en åbning, der kan minde om rundkørsel. Her drejer du til højre.

Nu kommer du til et stort skovrejsningsprojekt som blev udført i 90-erne, se http://www2.sns.dk/udgivelser/1998/naturforvaltning/natu067.htm. På det første stykke vej er der små skilte med nyttige oplysninger om hver trætype. Et stykke fremme kommer du til hundeskoven på venstre hånd. Gå ind gennem lågen og t.h. og fortsæt lidt fremad indtil du møder en vej mod venstre. Gå til den modsatte ende af hundeskoven og gå ud gennem lågen.

Åbningen, der minder om en rundkørsel

Gå ind gennem lågen til hundeskoven og hold til højre

Går du lidt til højre og så har du en naturplads med en bålhytte. Her kan holdes pause med kaffe og madpakke! Fortsæt ad stien venstre om søen mod Nøragergaard. På et tidspunkt møder du et væltet træ, hvor der er en sti t.v. Hold her til højre og gå på stien videre på toppen af skrænten og nyd de 2-300 årige bøge. Følg stien t.v. ned over Torsdal Bæk til lindealléen, der fører til Nøragergaard.

Det væltede træ, hvor man skal holde til højre

Broen over Torsdal Bæk

Læs Gert Rubæks artikel om Bøgeskovenhttp://rebildnetavis.dk/?p=823. Her fortæller han om de gamle bøge, Torsdal Møllebæk som gav vand til herregårdens voldgrave og om det rige fugleliv, lindealléen, rågereder og hjorteindhegning, samt runestenen Durupstenen, som står ved indgangen til Nøragergaard, som blev genopført i 2011 efter en voldsom brand i 2005.

Dådyr i indhegning

Gammel tegning af Nøragergaard
Lokalhistorisk Arkiv i Nørager

Nøragergaard er bedst beskrevet af Bente Springborg, se http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/resource/62920. Her findes bl.a. kort over ladegård og hovedgård med deres voldgrave.

Gå uden om Nøragergaard og videre ad lindealléen. For enden af lindealléen krydser man Nøragervej, gå over græsset til du kommer til stien, drej til højre op mod den gamle stationsbygning. Kryds gaden og gå ad Stationsvej op til torvet med Nøragers fantastiske bager. Herfra kan du se ”Kig Ind” og du er tilbage ved udgangspunktet.

Retur til Sæsonens Travetur

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS