Rebild Turistforening

Nytårs Travetur 2021 i Rise Bakker

Egeskoven

Egeskoven

Skovriderens første fokuspunkt er egeskoven. Her vil Bendt Egede holde øje med konkurrencen mellem eg og bøg. Vil bøgetræerne vokse op og skygge for egen, så den til sidst bliver kvalt.

Hvordan vil ahorn brede sig, bl.a. i skovbryn, hvor den kan få lys?

Fordi egen lader meget lys passere trækronen vil der i princippet i skovbunden være en 100 gange så stor artsmangfoldighed som i en traditionel bøgeskov. Men hvordan udvikler artsmangfoldigheden sig her?

Juletræerne

Skovriderens andet fokuspunkt er juletræerne. På 40 ha  af området har der været dyrket juletræer. De er ikke blevet fældet i tide og fremstår nogle steder som en grantykning. Men juletræerne indgår ikke i Naturstyrelsens projekt, så det store spørgsmål for Bendt Egede er, hvordan kan slipper af med de gamle juletræer.

Grantræerne

Ponyernes dynamik

Skovriderens tredje fokuspunkt er ponyernes dynamik, dvs. den forskel de gør i miljøet.

Vil ponyerne afgnave græsset tilstrækkeligt om vinteren, så overdrevets blomster og insekter ikke bliver kvalt af græsset om foråret?

Hvilken indvirkning vil det have på skoven, at ponyerne spiser mindre grene og skud?

Vil ponyernes hove blotte råjorden, så agern og andre frø kan spire?

Hop retur til Arrangementer

 

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS