Rebild Turistforening

Besøg på byggeriet af REGAN Vest Velkomstbygningen (fortsat)

Her kan du nære om de 3 fokuspunkter, dir. Lars Nørbach har angående REGAN Vest

Første spadestik

Per Lyngby, Hans Simonsen og Leon Sebbelin

Byggeriet af Velkomstbygningen

Første fokuspunkt er byggeriet af Velkomst- og udstillingsbygningen. Bygningen skal også indeholde et læringscenter for store skolebørn m.fl. Vi skal på en tur rundt og se hvordan den fysiske udformning af rammerne skrider frem. Vi skal høre, om de forskellige funktioner, der skal være i bygningen og hvordan det er planlagt, at de skal spille sammen med de andre hovedelementer: a) Besøget i bunkeren, b) bunkerens ydre kendetegn / vandretur på toppen og c) besøg i maskinmesterboligen.

Måske får vi også nogle milestene for byggeprocessen: Rejsegilde, lukket råhus, færdigt husbyggeri, indrettet med møbler og inventar, udstillinger m.v. på plads og klar til modtagelse af gæster.

Forretningsmodellen
Det andet fokuspunkt er forretningsmodellen. De 78 mio. kroner, Nordjyske Museer har indsamlet, alle er øremærket bygge- og anlægsfasen. Det betyder, at det er af største vigtighed, at der er styr på driften fra dag ét. Hvilke produkter skal museet udbyde og til hvilken pris? Ad hvilke salgskanaler skal produkterne sælges? Hvordan skal man kommunikere til de forskellige målgrupper? Hvornår skal museet begynde at tage imod reservationer?

Dette er nogle eksempler på de spørgsmål, forretningsmodellen skal give svar på. Det er et ganske kompliceret puslespil, der skal gå op og ramme inden for skiven. Derfor har vi valgt at benytte den buede indgangstunnel som illustration til dette fokuspunkt. Vi kan ikke se enden af tunnelen, og vi ved ikke, hvad der befinder sig dér.

Kom og hør Lars Nørbach fortælle om det, han er parat til at stå frem med af forretningsmodellen.

 

Udsnit af den 300 m lange indgangstunnel

Togbilletter

Togbilletter fra før digitaliseringen

Tilbuddene til publikum
Deltagerne i det aktuelle arrangement er kendetegnet ved, at vi bor inden for en kortere køredistance fra REGAN Vest. Vi tilhører det, som kaldes lokalbefolkningen.

Gennem de seneste 10 år har REGAN Vest bevæget sig fra at være ukendt for de fleste til i dag at være velkendt af stort set alle. Mange af os kender nogen, som enten har været på besøg i bunkeren, har været på militær øvelse i bunkeren eller været involveret på anden vis. Rigtig mange af os vil gerne ind og opleve bunkeren.

Kom og hør Lars Nørbach fortælle om de tilbud museet har til de besøgende i almindelighed og til lokalbefolkningen i særdeleshed, når REGAN Vest åbner om et årstid.

Retur til arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS