Rebild Turistforening

Virksomhedsbesøg på Nørlund Savværk (fortsat)

Flåden af el-drevne gaffeltrucks

Bæredygtighed

Bæredygtighed er det første af Jørgen Sølvsten Skrivers fokuspunkter. At være bæredygtig er livsvigtigt for et savværk for at kunne overleve i Danmark.

På billedet ses savværkets elektriske trucks, som har erstattet de tidligere gasdrevne.

Også anvendelsen af dansk råtræ er på dagsordenen, idet CO2-udledningen fra transportarbejdet ifm. import kan spares.

Træ som konstruktionsmateriale er det mest klimavenlige, vi har, idet træet binder CO2.

100% ressourceudnyttelse

Næste fokuspunkt er udnyttelsen af alt materiale fra træet. Kernetræet oparbejdes til konstruktionstræ, af kanttræet laves der paller efter kundens specifikation, barken sorteres og anvendes bl.a. som dækbark til haver og gartnerier og soldet anvendes bl.a. som bundmateriale i ridehaller.

Hele tiden drejer det sig om at vende billedet, så det, der førhen var affald, i dag bliver til en ressource.


Barkflis, paller og opskåret træ

Planlægningstavlen i medarbejdernes kantine

Uddannelse

Det tredje fokuspunkt er uddannelse af medarbejderne.

Med stigende automatisering følger en øget betydning af de menneskelige faktorer.

Derfor har Jørgen Sølvsten Skriver fokus på at styrke medarbejdernes kompetencer. Det sker bl.a. ved at medarbejderne beskriver de arbejdsprocesser, de udfører.

På billedet ses opslagstavlen i medarbejdernes kantine. Stakken af gule sedler t.v. i billedet er nye idéer til forbedringer af enhver art. Den midterste kolonne viser projekter, der er igangsat. Og t.h. samles de afsluttede projekter.

Den samtale, der opstår, når medarbejderne arbejder sammen i et projekt, er guld værd for virksomheden, bemærker Jørgen Sølvsten.

Retur til arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS