Rebild Turistforening

Gudumlund Hovedgaard og Gudumlunds Fabrikker (fortsat)

Frederik von Buchwald var den mest navnkundige ejer af  Gudumlund. Født her i 1747 og død langt herfra, nemlig i Pisa, Italien. Familien havde haft gården i flere generationer. Efter en afvekslende opvækst, dels ude på finere læresteder, dels hjemme – hvor han, selv som ældre, talte den hjemlige østhimmerlandske dialekt aldeles klart i samtaler med lokalt folk! Han blev diplomat, legationsråd i Sct. Petersborg, senere amtmand over Dronningborg Amt og sluttede som amtmand i Odense men drev samtidig med stor kraft den hjemlige besiddelse. Han moderniserede landbruget og var blandt de første til at gøre fæstebonden til selvejer.  Hans begyndende kultivering af vildmosen og forsøg på at oprette lønsom industri kostede ham så meget, at han i 1798 måtte sælge gården til Lindenborg.

Industri på Gudumlund. I den ”merkantile” periode blev der på Gudumlund fremstillet læderhandsker, korte og lange, til militæret. Desuden tegl og tørv, og på de anselige fabriksanlæg i det senere Gudumholm fremstilledes mursten i stor stil. Gudumlund havde lagerplads på toldboden i København. Domhuset på  Gammeltorv angives bygget af Gudumlund –mursten. Senere optog man fremstilling af fajance. Gudumlund-fajancer er efterspurgte samleobjekter på trods af den allerede i samtiden tydelige svage kvalitet. Med henblik på fjernsalg fra fabrikkerne foretoges der en kostbar omlægning af Lindenborg Å, den såkaldte Gudumlunds Kanal, hvor gårdens egne  skibe førte produkterne ud i landet. Kirkeskibet i Gudum kirke er en udgave af en af bådene, Fortuna.

 

Den lille Vildmose var for en meget stor dels vedkommende ejet af Gudumlund, således hele området Tofte Skov, men også nordligere dele af mosen hørte hertil. Blicher har endda en novelle om ”Kærlighed i Vildmosen” og den onde frue på Gudumlund. I øvrigt sagde man i gammel tid om herremanden på Gudumlund, at han kunne fange flere ål på sine marker end kornkerner. Det blev som antydet anderledes da F.v.Buchwald gik i gang med sit Vildmoseprojekt. Der blev drænet, og der blev, som noget helt nyt, blandet sand ind i tørvejorden og kørt kalkmergel derpå. Resultatet var en betydelig frodighed, og ser vi i dag ud over den vestlige del af mosen, så er den nu landsbyer og marker. Lykkeligt, vil vi nok sige i dag, lykkedes det ikke at kultivere de store østlige dele af mosen – som vi nu kalder Den lille Vildmose med Tofte Skov, gammelt Gudumlundområde.

Retur til arrangementer

 

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS