Rebild Turistforening

Livet i Bronzealderen i Støvring - Skørping området (fortsat)

Høje Støvring
Udsnit af kort med bronzealderbebyggelser (røde trekanter) og depotfund (blå stjerner) i Støvrings lokalområde.

Fra rapporten om udgravningen i Høje Støvring III

Kulturlandskabet omkring Høje Støvring rummer en hel serie af interessante fund fra bronzealderen. Rundt i udkanten af Støvring er der således i forbindelse med byens gradvise udvidelse blevet undersøgt en række bebyggelser fra perioden. I tillæg til dette så er der mod øst ved Lindenborgådalen i nyere tid blevet fundet to usædvanlige depotfund fra yngre bronzealder, et ved Vaseholm på vestsiden af åen og et andet ved Bækkedal på modsatte side. Endelig er regionens største langhus fra bronzealder netop fremkommet i forbindelse med en ny udstykning ved Pumphuse (Skov Kanten) nord for Skørping.

To- og trefløjede bronzealderhuse

I et treskibet hus bæres taget af to rækker kraftige stolper, placeret ned gennem husets midte. Hustypen kaldes treskibet, da det i tværsnit kan opdeles i tre dele – mellem og på hver side af de to rækker tagbærende stolper.

Husene har haft stolper til ydervægge og andre opdelinger i huset som skillevægge, båse til dyrene osv. Men disse er kun i heldige tilfælde bevaret. Husene er aflange og oftest 5-6 m brede. De kaldes derfor for langhuse, når de er så lange, at de er brugt som bolig. Der er også mindre bygninger, som har været brugt til fx arbejdshus og til opbevaring. Indgangene er i langhusenes lange vægge og indrettes ofte med bolig i den ene ende (mod vest) og stald i den anden (mod øst).

Treskibede huse bygges i det meste af bronzealderen, jernalder og vikingetid – samlet i en periode på ca. 3.000 år (1.500 f.kr. – 1.500 e.kr.).


Tværsnit af et trefløjet hus

Model af langhuset ved Skov Kanten vest for Gl. Skørpingvej

Langhuset ved Gl. Skørpingvej

Hvis man går og tror, at man kan blive de første til at bygge et hus på den nye udstykning ved skovbrynet nord for Skørping, så skal man tro om igen. Der har nemlig stået et hus allerede i bronzealderen – for ca. 3000 år siden – og tilmed et usædvanligt stort hus på 33 x 9,5 m. Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum, der i øjeblikket er i gang med en udgravning af huset, glæder sig over at kunne føje endnu et af de store langhuse til samlingen – måske endda det største, man hidtil har fundet.

De ovenstående tekst og billeder er hentet fra Nordjyske Museers publikationer på Internettet.

Retur til arrangementer

Rebild Turistforening   •   Rebildhus   •   Rebildvej 25, 9520 Skørping   •   Tlf. 4088 6833   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS