Rebild Turistforening

Arrangementer

Hent Turistforeningens program for 2. halvår 2018

Kildetårn, Kold Krig og maleren Mouritz Nørgaard

onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16:00

Hent 2-siders brochure her

Niels Moes
Niels Moes

Sidst Turistforeningen besøgte Rebildcentret var mens velkomstbygningen var under opførelse. Også denne gang har man en ny bygning under opførelse: Det runde Kildetårn.

Nu vil Niels Moes tage os en tur med op i tårnet og vise os udsigten over Lindenborg Ådal og udpege de mange kilder, der kan ses fra tårnet. Samtidig vil Niels fortælle om planerne for Kildetårnet, der bl.a. går ud på at formidle kildevandets anvendelser i form af vandmøller og dambrug – om kilder og overtro – om kildernes særlige flora og fauna og om kildernes geologi.


Sven Erik Østergaard
KildetårnetKildetårnet

Næste emne i programmet er Rebildcentrets udstilling om Den Kolde Krig. Den findes på 1. salen i Velkomstbygningen. Blandt deltagerne vil der være en del, som har oplevet koldkrigsperioden på egen krop, og skulle der være en og anden, der har lyst til at dele nogle oplevelser med de andre deltagere, så vil der være lejlighed til det, når vi kommer nedenunder og skal have kaffe og kage.

Tredje og sidste emne er en særudstilling med 40 malerier af himmerlandsmaleren Mouritz Nørgaard. Malerierne er venligst udlånt af de private ejere, så der er tale om en særudstilling. Sven Erik Østergaard udgiver i disse dage en bog om Mouritz Nørgaard, og han vil fortælle om arbejdet med bogen. Sven Erik opfatter Nørgaards malerier som historiske kilder, og igen kunne der blandt deltagerne være en og anden, som har minder om den tid maleren beskriver i sine værker, og som han vil dele med de øvrige deltagere.

Vigtige oplysninger
Tid               : Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16:00 – 18:30.
Mødested      : Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Tingbæk pr. 9520 Skørping.
Pris              : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 23. oktober kl. 12:00.

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

Læs mere om Kildetårn, Kold Krig og maleren Mouritz Nørgaard her


-------------------------------------------------------

Guldbæk, en mangfoldig og levende landsby

Hent 2-siders brochure her

Erling BuusErling Buus

Hvor landevejen fra Aalborg til Viborg i gamle dage krydsede et vandløb ligger landsbyen Guldbæk. Der var en bro over Guldbækken, og der lå en Kgl. Privilegeret Landevejskro. Landsbyen ligger der stadig, og meget er sket siden nogle rigmænd fra Aalborg i 1960’erne købte en gård og udstykkede jorden. Erling Buus, der er vores guide på en tur rundt i Guldbæk, har været med i hele Guldbæks udvikling fra 1960’erne og frem til i dag.

Kom derfor til Guldbæk søndag den 30 september og vær med, når Erling tager os med rundt i byen og besøger udvalgte, spændende steder. Vi håber også, der blandt deltagerne er nogle kendere af byens, som kan supplere Erlings fortællinger - om ikke før, så når vi samles på Guldbæk Friskole til afsluttende kaffe og kage.

Guldbæk byskilt

Programmet er, at vi mødes på Erlings gårdsplads, hvor han som indledning vil fortælle om sin tilknytning til stedet. Derefter går vi over til Viggo Jørgensen på Gl. Viborgvej. Viggo importerer italiensk vin, og mon ikke vi får en smagsprøve.

Videre går turen ud til den nordlige del af byen, hvor i sin tid Restaurant Perlen lå. I dag har Jess Birnbaum bl.a. papegøjer på matriklen.

Det tredje stop på turen er Guldbæk Vingård som har sit vineri på Ærtebjergvej. Her får vi lejlighed se vinfremstillingen, inden vi går langs vinmarkerne ned til Hovhedegård Hestecenter på Storhøjvej. Femte og sidste stop på turen er Guldbæk Friskole, som ligger lige op ad mødestedet.

Vigtige oplysninger
Tid : Søndag den 30. september kl. 13:30 – 17:00.
Mødested : Erling Buss’ gårdsplads, Guldbækvej 94, 9230 Svenstrup.
Pris : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest fredag den 28. september kl. 12:00.

Praktiske oplysninger
Vandreturen rundt i byen er på ca. 5 km.
På ruten vil der være udlagt et depot med en øl/vand til hver.
For svagt gående vil der være mulighed for biltransport på rundturen.

Se mere om Guldbæk her

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Fortællingen om Flyverstenen
fortalt på stederne, hvor det skete

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Niels Nørgaard Nielsen

Natten mellem den 20. og 21. april 1945 styrter et stort britisk bombefly fly med en besætning på 11 mand ned i Torstedlund Skov. Berørt af nedstyrtningen og tabet af de 11 besætningsmedlemmer danner en gruppe arbejdere fra det nærliggende Nørlund Savværk en komité, der forestår rejsningen af det, vi i dag kender som Flyverstenen. Den fortælling, vi i dag har om Flyverstenen og hvad dertil hører, er en, der er dukket frem stykkevist og delt. Og måske er den endnu ikke færdig – måske kan nye ting dukke frem.

Flyverstenen blev afsløret den 6. oktober 1945 under overværelse af bl.a. honoratiores fra Royal Airforce. På det tidspunkt havde man ikke fundet den omkomne flybesætning.

Til at fortælle om det vi i dag ved om Flyverstenen og tilknyttede hændelser har vi allieret os med Niels Nørgaard Nielsen, leder af Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune.

Vi mødes på P-pladsen på Torstedlundvej i nærheden af Nørlund Savværk (se vejledning nedenfor) og går derfra hen til Flyverstenen. Her får vi første del af Niels’ fortælling. Så går vi tilbage til bilerne og kører til Aarestrup, hvor får anden del af Niels’ fortælling. Tredje afdeling foregår i Aarestrup Forsamlingshus, hvor vi håber, der blandt deltagerne er en og anden, der supplere Niels’ fortælling. Dertil får vi kaffe og kage.

Vigtige oplysninger
Tid      : Onsdag den 5. september 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted   : P-pladsen på Torstedlundvej i nærheden af Nørlund Savværk
Pris    : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000
senest tirsdag den 4. september kl. 10:00.
Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

Sådan finder du frem til mødestedet:

Mødestedet er parkeringspladsen, der befinder sig dér, hvor Torstedlundvej drejer ca. 90 grader.

Bruger du GPS Navigator kan du køre efter adressen på Nørlund Savværk, som er Conradsminde 23, 9610 Nørager.

OBS: Undlad venligst at køre ind på savværkets område.

Se mere om fortællingen om Flyverstenen her

--------------------------------------------------------------------------

Snapsetur til Nørager Skov

Hent 2-siders brochure om snapseturen

Kom med til Nørager og smag Gert Rubæks friskrøgede ørreder. De friskrøgede ørreder indgår som rosinen i pølseenden på turen, for først skal vi ud i engen og samle snapseurter i selskab med Snapselaugets formand, Alice Østergaard.

Vi skal bl.a. ned i området ved Torsdals Mølle. Nærmere betegnet skal vi ud at gå i den eng, der er opstået, hvor møllesøen var engang. Langs med engen løber Torsdals Bæk. Det er nogle få hundrede meter nedstrøms, at Gert Rubæk for nogle år siden udlagde gydegrus til ørrederne.

Det er i engen, vi skal botanisere og i særdeleshed skulle vi gerne finde nogle af de urter, der giver et vel smagende snapseudtræk. Vi håber, alle deltagere kan få lidt snapseurter med hjem at trække på - så hav noget Brøndums Snaps i huset til formålet.

   Engen, der er fremkommet, hvor der tidligere var møllesø til Torsdals Mølle

Herefter går vi i samlet flok op til bålhytten, hvor Gert har forberedt ørrederne, ligesom medlemmer af Boldrup Museums Snapselaug har taget smagsprøver på deres produkter med. Mon ikke vi får en hyggelig stund sammen!

Vigtige oplysninger
Tid       : Onsdag den 20 juni 2018 kl. 19:00 - 21:00
Sted    : P-pladsen ved Nørager Hundeskov, Sortebakken 11, 9610 Nørager.
Pris      : Kr. 50,00, som dækker friskrøget ørred og kryddersnaps.
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten
info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 19 juni kl. 12:00.
Arrangør: Rebild Turistforening og Boldrup Museumsforenings Snapselaug.

Praktiske oplysninger
Fra Nørager kører du mod Hobro ad rute A 29 forbi Sortebakkeskolen. Her går en vej th. og den kendes på et skilt, hvor der med blåt står Børnehaven Regnbuen. Kør herefter ca. 600 m og du finder P-pladsen på din venstre side lige efter rensningsanlægget.

Turen foregår i ujævnt terræn.

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birkesø og De Syv Vilde i Lille Vildmose

=============================

Arrangementet er udsolgt

og vi har ingen aktuelle planer om at gentage det.

=============================

Hent 2-siders brochure om udflugten til Lille Vildmose

Jens Vinge

Kom og se den nyanlagte Birkesø og besøg den nye udstillings pavillon, der viser søens fugle og fauna. Her vil Jens Vinge fortælle om, hvordan den nye sø er blevet invaderet af de forskellige fuglearter. Turen ud til Birkesø foregår med tipvognstog.

Vi skal også besøge Dødens Tårn, der bl.a. viser de insekter, der som ”arbejdsmænd” er med til at omsætte døde dyr og fugle i naturen. Her er forventningen, at Jens vil fortælle om naturens øko-system og om, hvordan stof omdannes ved kemiske processer, mens grundstofferne bevares.

Efter en pause, hvor vi får sandwich + øl/vand, skal vi under Vildmosecentrets formidlingsleder Jacob Konnerups tage os med til den nye udstilling om ”De syv Vilde” - om elgen, kongeørnen, havørnen, tranerne, vildsvin, kronhjort og dådyr. Et fælles træk for de 7 vilde er, at de repræsenterer det yderste led i fødekæden.

                  Dronefoto: Birkesø med tipvognstog tv. og den nye pavillon th.

Vigtige oplysninger
Tid      : Torsdag den 7. juni 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted    : Ved Vildmosecentrets bålhytte, Birkesøvej 16, Dokkedal pr. 9280 Storvorde.
Pris     : Kr. 120,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 150,00 for andre.
             Betalingen dækker honorar til guiden, entré til Vildmosecentret og fortæring (sandwich + øl/vand)
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk
eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 5. juni kl. 16:00.

Praktiske oplysninger
Når du ankommer til Vildmosecentrets parkering ligger Centerbygningen med udstilling og cafeteria til venstre og bålhytten ligger på højre side. Vi mødes ved bålhytten for at kunne være i fred for andre gæster, når Jens Vinge introducerer os til aftenens oplevelser.
Tipvognstoget, der skal køre os ud til Birkesø afgår i nærheden af Centerbygningen. Udstillingen med De Syv Vilde ligger udendørs i nærheden af Centerbygningen. Anslået længde på gåturen er 2 km.

Tipvognstog

Tipvognstoget kører os ud til Birkesø

Taurus okse

Taurus okse

Turen fra Ll. Vildmosecentret til Birkesø foregår med tipvognstog. Der er for langt at gå, og der er ikke anlagt stier. Undervejs med toget passerer vi en indhegning, hvor der går vildokser af racen Taurus.

 

Førhen gik der en vej hen over den tørlagte Birkesø. Den er nu væk og terrænet er reguleret.

Fotoet th. viser en af de to broer, der ses på billedet på det store billede ovenfor, blive løftet på plads af en lidt større gravemanskine.

 

Birkesø med maskiner under retableringen Gangbro løftes på plads

 

lg med kalv Vildsvin

Den nye udstilling, De Syv Vilde, viser de 7 store fugle og dyr i Vildmosen:  Her ses elg, vildsvin, kronhjort, rådyr, kongeørn , havørn og Trane.

Vores guide på denne del af turen er formidlingsleder Jacob Konnerup.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kig inden for på Wiffertsholm Gods

Hent 2-siders brochure om besøget på Wiffertsholm her

 

Flemming Lindegaard

Wiffertsholm er en herregård med en righoldig historie, og det er lykkedes os at formå godsejeren, Flemming Lindegaard til at invitere os til en lille, guidet rundtur på ejendommen inden vi samles til fælles kaffebord—og deltagernes fortællinger med tilknytning til godset.

På rundturen vil Flemming Lindegaard komme ind på tre hovedemner: a) Bygninger og familieforhold, b) Landbrugsdriften og c) Miljøforvaltning på godset. Se mere på bagsiden.

Kom og hør Flemmings fine fortælling om slægtsskabet til Karen Blixen, om udskillelsen af Ny Wiffertsholm og det senere tilbagekøb. Hør om landbrugets avl af kartofler, korn og frø/såsæd. Mød også en meget miljøbevidst landbruger og hør om det minivådområdet, hvor Århus Universitet udfører målinger

Vigtige oplysninger
Tid      : Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted    : Wiffertsholm Gods, Wiffertsholmvej 15, 9560 Hadsund
Pris     : Kr. 50,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 75,00 for andre.
             Prisen inkluderer det afsluttende fælles kaffebord m/ kage.
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000
senest tirsdag den 22. maj kl. 16:00.

Praktiske oplysninger vedr. parkering
Du ankommer fra Korup ad Wiffertsholmvej. Kør her helt frem til Dyrehavevej og drej tv.
Kør ind på pladsen markeret med rødt P på den nedenstående figuren og parker i området foran avlsbygningen.
Gå herfra gennem kastanjealléen frem til Hovedbygningen, der er markeret med et rødt H. Dette er mødestedet.

Luftfoto af Gl. Wiffertsholm

 

Kastanjealéen forbi den gamle hovedbygning og frem til den nye hovedbygning, der kan skimtes i baggrunden.

 

Under rundvisningen vil Fl. Lindegaard bl.a. komme ind på Bygninger og familieforhold, Landbrugsbedriften og Miljøforvaltningen på godset.

Gl. Wiffertsholm

Den gamle vandmølle

Tv. ser du den nye røde hovedbygning med sort bindingsværk. Her er mødestedet, hvor Flemming Lindegaard lægger ud med at fortælle om stedets historie og sin slægt. Måske vi også får fortællingen om det røde skrin, som Christen Sørensen Testrup havde sine kontanter i, da han i  i 1740 erhvervede godset på en auktion.

Th. ser du den gamle vandmølle, som var drevet af vandet fra Wiffertsholm Å

Landbrugsdriften omfatter  bl.a. artofler, græsfrø, raps og hvede, såsædskvalitet.

Med til godset hører også 350 ha. Skovbrug, som ikke indgår i rundvisningen.

 

Avlsbygninger med brovægten i forgrunden.
Halmfyret ses i baggrunden th.

Tre kornsiloer afgrænser gårdsplads og marker.
Tv. ses halmfyret.

Minivådområdet med sivbevoksning, der omdanner
vandets nitrat til luftformig kvælstof

Århus Universitets
analyserobot

Blandt de miljøfremmende tiltag er dette minivådområde, der fjerner forfor og kvælstof fra dræningsvandet.

Først udfældes fosfater i et slemmebassin. Dernæst bliver vandet sendt gennem en række bassiner med sivbevoksning. På den måde fjernes godt halvdelen af det kvælstof, der er i vandet. Så vandet i Wiffertsholm Å er fint til laksegydning.

 

Her kan du læse mere om Wiffertsholm
a) Skeel & Kannegaard Genealogy
b) Landsbyfortælling af Johannes Stoffersen, Bælum

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS