Rebild Turistforening

Arrangementer

 

Hent vores program for første halvår 2019 her

Historisk byvandring i Bælum

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Guide: Frank Jeppesen

Bælum er en af de landsbyer i Rebild Kommune, hvis historie trækker tråde tilbage til forhistorisk tid. I vikingetid, dengang Lille Vildmose var åbent vand, gik en fjordarm ind til byen. Da der med Grundloven af 1849 blev indført valgret var det naturligt at placere valgstedet for Aalborg Amts 3. folketingskreds på byens gamle tingsted. Det krævede personligt fremmøde at afgive sin stemme.


Bælum Torv set fra Støberivej.
Bygningen ret for er den gamle Købmandsgård. Th. ligger kroen.

Kom og hør Frank Jeppesen fortælle om Bælums storhedstid, dengang rigtig mange af byens huse var indrettet med butik eller håndværker værksted. Hør også Frank fortælle om den store bedragerisag i 1883, sagen der medførte at retsvæsenet blev flyttet til Terndrup – til retsbygningen, der fungerede som sådant ind til udgangen af 2006.

Interessen for lokalhistorie har Frank fra sin far, og han følger det op, bl.a. ved sin tilknytning til Skørping lokalhistoriske Arkiv.

Vandreturen starter ved kirken og fortsætter op gennem den gamle bymidte, ned forbi fabrikant C. F. Nielsens aftægtsbolig, et af de meget flotte huse i byen. Videre ned til Bælum Nørgaard, hvor der først var herredskontor og senere fattiggård. Hen forbi Østhimmerlands Ungdomsskole, hvor vi bl.a. skal høre om stedets historie fra herredskontor med tilhørende bedragerisag over højskole, landbrugsskole og siden 1954 som ungdomsskole.

Turen slutter på toppen af Møllebakken ved Bælum Mølle, hvor vi ud over fortællingen om møllen og motorhuset skal have kaffe og kage.

Vigtige oplysninger
Tid               : Søndag den 28. april 2019 kl. 14:00 - 16:30.
Mødested    : P-pladsen ved Bælum Kirke, Vestergade 2, 9574 Bælum.
Pris              : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 eller
www.himmerlandsbilletten.dk - senest fredag den 26. april kl. 12:00.

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

Læs mere om Bælum Nørgaard, Bælum Mølle og starten på C. F. Nielsens Maskinfabrik her

--------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling og Mit liv som Top Karens Oldebarn

Hent indkaldelse til ordinær generalforsamling her
Hent Turistforeningens regnskab for 2018 og tilhørende noter
Hent 2-siders brochure om "Mit liv som Top Karens oldebarn"

Ordinær generalforsamling
Tid              : Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00.
Sted           : Westernhuset—nabo til Top Karens Hus, Rebildvej 29, Rebild pr. 9520 Skørping.
Deltagere   : Medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent for indeværende år.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til info@rebildturist.dk eller til formanden, Lene Hjorth (Rebildhus) senest 8 dage før generalforsamlingen.

"Mit liv som Top Karens oldebarn"
Tid              : Torsdag den 21. marts 2019 kl. 20:00.
Sted           : Westernhuset—nabo til Top Karens Hus, Rebildvej 29, Rebild pr. 9520 Skørping.
Pris             : Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 75,00 for andre.
Tilmelding   : Til RebildPorten på info@rebildporten.dk, på tlf. 9988 9000 eller på www.himmerlandsbilletten.dk                     senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12:00.


Erik Eriksen

Det er ikke for at han skilter med det, men rent faktisk er restauratøren i Tophuset et oldebarn af Top Karen - med det borgerlige navn Karen Andersen. Erik Eriksen hedder han. Han er barnefødt i Skørping, blev uddannet som tømrer og tog så til København for at uddanne sig til arkitekt. Forblev i København og arbejdede for diverse førende arkitektfirmaer, var faldet godt til og ender hos arkitektfirmaet Dall & Lindhardsen i Helsingør.

Erik er gift med Vivian, som i mange år drev forretning i Roldhøj. I dag er de sammen som restauratørpar på Tophuset og på det seneste har de fået lidt mere plads, idet nabobygningen er kommet til under navnet ”Westernhuset”.


               Erik Eriksen foran Top Karens Hus (billedet taget i februar)


Buderupholm Hovedgaard

Arkitektfirmaet etablerer en nordjysk afdeling

På et tidspunkt får Erik Eriksen en opgave af sin principal, arkitekt Hans Dall - han ønsker at købe en herregaard. Erik er på det tidspunkt bosiddende på Sjælland og er tilsynsførende på opførelsen af Aalborg Universitet. Han kommer undervejs med, at herreekviperingshandler Vagn Larsen ønsker at sælge Buderupholm. I 1981 køber Hans Dall Buderupholm og indretter tegnestue og kontor i et par værelser i hovedfløjen.

Senere, da tegnestuen får flere ansatte, flytter man aktiviteterne til Teglgaards Mølle på den anden side af Lindenborg Å.

Lundehuset

Lundehuset, der ligger på vestsiden af Lindenborg ådal,  var bygget af direktør i ØK, Gunnar Rixen. Han havde været udstationeret i Fjernøsten i mange år, og havde hjembragt mahogni og andre ædle træsorter til at bygge huset af. Ligeledes havde han hjembragt kunsthåndværk fra bl.a. Indonesien. Gunnar Rixen brugte Lundehuset som sommerhus.

Erik Eriksen syntes, det var et spændende hus, som han var interesseret i at købe, men Gunnar Rixen ville ikke sælge. Og derved blev det, lige ind til der indtrådte nogle omstændigheder, som sammen med et helt overraskende lykketræf gjorde, at Erik nogle år senere blev ejer af Lundehuset.


Lundehuset

Erik Eriksen foran Røverstuen

Erik Eriksen bliver gæstgiver

I en bog om Gæstgiveriets historie i Danmark har Helge V. Qvistorff gengivet den følgende sentens: ”Vi skal begge leve af de vejfarende, sagde røveren til kromanden”. Netop denne sentens lå Erik Eriksen på sinde, da han i 1996 åbnede Røverstuen og samme år begynder han at arrangere røverlejre med indbygget røveroverfald i samarbejde med Visit Aalborg.

Det har været fantastisk at have en grupper på op til 600 mennesker med ud i skoven, siger Erik Eriksen. Det er fantastisk at stå der og opleve, at den ene bus efter den anden ankommer. Det er er en luksus røverlejr, så der er rigtigt bestik og tallerkener med, når de mange mennesker er forsamlet for at spise middag under de store, ophængte sejl. Jo, både kromanden og røverne lever af de vejfarende, slutter Erik Eriksen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Nytårs Travetur i Ravnborg Skovene

Hent 2-siders brochure her

Jens Erik Nielsen

Kom og vær med til den traditionelle Nytårstravetur, der i år foregår i Ravnborg Skovene ved Solbjerg Stationsby. Turleder er fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen. Benyt lejligheder til at få rørt musklerne og få en god snak med nye og gamle venner undervejs.

Undervejs på turen gør vi holdt i en lysning og får serveret boller og varm kakao.

Turen er på 4½ km og foregår i jævnt terræn, så barnevogne kan medbringes. Hunde i snor er også velkomne.

 

Vigtige oplysninger:

Tid: Søndag den 6. januar 2019 kl. 13:00 – 16.
Mødested: Ravnborg, Hurupvej 30, Solbjerg pr. 9574 Bælum.
Tilmelding: Ingen.
Pris: Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 30,00 for øvrige.
Turen er planlagt i et jævnt terræn, så barnevogne kan medtages. Hunde i snor er ligeledes velkomne.

Praktiske oplysninger:
Kom i god tid, vi plejer at være rigtig mange på Nytårs Traveturene.
Følg P-vagternes anvisninger, så der bliver plads til alle biler.
Ved ankomsten kan du tegne medlemsskab til Turistforeningen, hvis du/I da ikke allerede er medlem.
Hav så vidt muligt lige penge med eller betal med MobilePay til nr. 29 301.

Ravnborg Gods

I mange år var det slægten Testrup, der var ejere af Wiffertsholm. Men i efterdønningerne fra statsbankerotten i 1813 var der krise blandt landets godsejere, og i 1816 måtte de sælge Wiffertsholm på en auktion. Køber var amtsforvalter Hans Svanholm, der fra en almindelig bondedreng havde arbejdet sig op. Hans efterkommer frasolgte en snes år senere et større areal bl.a. til familiemedlemmer, så der opstod 3 mindre godser: Ravnborg, Fredenslund og Porsgården.

Ravnborgs nuværende ejer er Poul Svanholm, der blandt de ældre er kendt som fhv. direktør for Carlsberg. Poul Svanholm var i mange år også medlem af bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk og bestyrelsesformand for Danske Bank. Poul Svanholm er gift med kunsthistorikeren Lise Svanholm. Poul Svanholm har velvilligt givet Rebild Turistforening tilladelse til at benytte gårdspladsen mellem avlsbygningerne som parkeringsplads ifm. Nytårs Traveturen.

Turistforeningens Nytårs Travetur er en lejlighed til at blive  frisket op efter jule- og nytårsdagene. God motion og en snak med gamle og nye venner!

Vi skal på en ca. 4,5 km rundtur i skoven med fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen som turleder. På en åben plads i skoven gør vi holdt og får en bolle med smør og dertil varm kakao—inden vi går tilbage til bilerne.

Skoven har i mange år været drevet efter traditionelle skovdriftsprincipper med økonomien som en vigtig parameter, men også med vægt på at have en smuk skov.

Godset har i mange år haft selvstændig skovadministration. I den sidste halvdel af 1900-tallet var der to skovfogeder. Den første hed Jensen, og efter ham overtog Peter Apollo jobbet som skovfoged. Han kom fra mangeårigt skovfogedjob på godset Overgård. Efter ham blev det den lokale skovdyrkerforening der passede skovdriften. Senere blev det den tidligere skovrider for skovdyrkerforeningen der overtog driften. I dag er det Lindenborg Skovbrug A/S der har skovdriften.

På turen kommer vi bl.a. forbi familien Svanholms jagthytte. Den ligger på et højdedrag med en smuk udsigt over landskabet.

Ravnborg Gods er på knap 500 ha., hvoraf hovedparten er skov. Skoven var i gammel tid en del af Rold Skov, men rydning til byer og agerbrug har skabt den nuværende situation.

Måske vi passerer Gaardsens Vold, som er et gammel borgvold fra Margrethe I’s tid. Her stod tidligere 7 kæmpestore bøgetræer, kaldet De syv Søstre. Træerne var opkaldt efter familiemedlemmer i Svanholm slægten. Det sidste af træerne, Birgitte,  faldt omkring år 2000.

 

Indkørslen til Ravnborg Gods

Når du ankommer til Ravnborg skal du køre op mellem de to sorte avlsbygninger. Her vil parkeringsvagter hjælpe dig med at få parkeret, så vi kan have så mange biler som muligt.

Derefter skal du henvende dig ved billetteringen, hvor du får udleveret en farvet talon pr. deltager som bevis for, at du/I har betalt og er talt med ved bestillingen af boller og kakao.

Vi har bestilt godt vejr, men garanti for den slags gives som bekendt ikke.

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen til en tur i Ravnborg Skovene.

Gå til toppen af siden

---------------------------------------------------------

Kildetårn, Kold Krig og maleren Mouritz Nørgaard

onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16:00

Hent 2-siders brochure her

Niels Moes
Niels Moes

Sidst Turistforeningen besøgte Rebildcentret var mens velkomstbygningen var under opførelse. Også denne gang har man en ny bygning under opførelse: Det runde Kildetårn.

Nu vil Niels Moes tage os en tur med op i tårnet og vise os udsigten over Lindenborg Ådal og udpege de mange kilder, der kan ses fra tårnet. Samtidig vil Niels fortælle om planerne for Kildetårnet, der bl.a. går ud på at formidle kildevandets anvendelser i form af vandmøller og dambrug – om kilder og overtro – om kildernes særlige flora og fauna og om kildernes geologi.


Sven Erik Østergaard
KildetårnetKildetårnet

Næste emne i programmet er Rebildcentrets udstilling om Den Kolde Krig. Den findes på 1. salen i Velkomstbygningen. Blandt deltagerne vil der være en del, som har oplevet koldkrigsperioden på egen krop, og skulle der være en og anden, der har lyst til at dele nogle oplevelser med de andre deltagere, så vil der være lejlighed til det, når vi kommer nedenunder og skal have kaffe og kage.

Tredje og sidste emne er en særudstilling med 40 malerier af himmerlandsmaleren Mouritz Nørgaard. Malerierne er venligst udlånt af de private ejere, så der er tale om en særudstilling. Sven Erik Østergaard udgiver i disse dage en bog om Mouritz Nørgaard, og han vil fortælle om arbejdet med bogen. Sven Erik opfatter Nørgaards malerier som historiske kilder, og igen kunne der blandt deltagerne være en og anden, som har minder om den tid maleren beskriver i sine værker, og som han vil dele med de øvrige deltagere.

Vigtige oplysninger
Tid               : Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 16:00 – 18:30.
Mødested      : Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Tingbæk pr. 9520 Skørping.
Pris              : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 23. oktober kl. 12:00.

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

Læs mere om Kildetårn, Kold Krig og maleren Mouritz Nørgaard her


-------------------------------------------------------

Guldbæk, en mangfoldig og levende landsby

Hent 2-siders brochure her

Erling BuusErling Buus

Hvor landevejen fra Aalborg til Viborg i gamle dage krydsede et vandløb ligger landsbyen Guldbæk. Der var en bro over Guldbækken, og der lå en Kgl. Privilegeret Landevejskro. Landsbyen ligger der stadig, og meget er sket siden nogle rigmænd fra Aalborg i 1960’erne købte en gård og udstykkede jorden. Erling Buus, der er vores guide på en tur rundt i Guldbæk, har været med i hele Guldbæks udvikling fra 1960’erne og frem til i dag.

Kom derfor til Guldbæk søndag den 30 september og vær med, når Erling tager os med rundt i byen og besøger udvalgte, spændende steder. Vi håber også, der blandt deltagerne er nogle kendere af byens, som kan supplere Erlings fortællinger - om ikke før, så når vi samles på Guldbæk Friskole til afsluttende kaffe og kage.

Guldbæk byskilt

Programmet er, at vi mødes på Erlings gårdsplads, hvor han som indledning vil fortælle om sin tilknytning til stedet. Derefter går vi over til Viggo Jørgensen på Gl. Viborgvej. Viggo importerer italiensk vin, og mon ikke vi får en smagsprøve.

Videre går turen ud til den nordlige del af byen, hvor i sin tid Restaurant Perlen lå. I dag har Jess Birnbaum bl.a. papegøjer på matriklen.

Det tredje stop på turen er Guldbæk Vingård som har sit vineri på Ærtebjergvej. Her får vi lejlighed se vinfremstillingen, inden vi går langs vinmarkerne ned til Hovhedegård Hestecenter på Storhøjvej. Femte og sidste stop på turen er Guldbæk Friskole, som ligger lige op ad mødestedet.

Vigtige oplysninger
Tid : Søndag den 30. september kl. 13:30 – 17:00.
Mødested : Erling Buss’ gårdsplads, Guldbækvej 94, 9230 Svenstrup.
Pris : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest fredag den 28. september kl. 12:00.

Praktiske oplysninger
Vandreturen rundt i byen er på ca. 5 km.
På ruten vil der være udlagt et depot med en øl/vand til hver.
For svagt gående vil der være mulighed for biltransport på rundturen.

Se mere om Guldbæk her

-----------------------------------------------------------------------------------------

    Fortællingen om Flyverstenen
fortalt på stederne, hvor det skete

Hent 2-siders brochure om arrangementet her

Niels Nørgaard Nielsen

Natten mellem den 20. og 21. april 1945 styrter et stort britisk bombefly fly med en besætning på 11 mand ned i Torstedlund Skov. Berørt af nedstyrtningen og tabet af de 11 besætningsmedlemmer danner en gruppe arbejdere fra det nærliggende Nørlund Savværk en komité, der forestår rejsningen af det, vi i dag kender som Flyverstenen. Den fortælling, vi i dag har om Flyverstenen og hvad dertil hører, er en, der er dukket frem stykkevist og delt. Og måske er den endnu ikke færdig – måske kan nye ting dukke frem.

Flyverstenen blev afsløret den 6. oktober 1945 under overværelse af bl.a. honoratiores fra Royal Airforce. På det tidspunkt havde man ikke fundet den omkomne flybesætning.

Til at fortælle om det vi i dag ved om Flyverstenen og tilknyttede hændelser har vi allieret os med Niels Nørgaard Nielsen, leder af Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune.

Vi mødes på P-pladsen på Torstedlundvej i nærheden af Nørlund Savværk (se vejledning nedenfor) og går derfra hen til Flyverstenen. Her får vi første del af Niels’ fortælling. Så går vi tilbage til bilerne og kører til Aarestrup, hvor får anden del af Niels’ fortælling. Tredje afdeling foregår i Aarestrup Forsamlingshus, hvor vi håber, der blandt deltagerne er en og anden, der supplere Niels’ fortælling. Dertil får vi kaffe og kage.

Vigtige oplysninger
Tid      : Onsdag den 5. september 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted   : P-pladsen på Torstedlundvej i nærheden af Nørlund Savværk
Pris    : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000
senest tirsdag den 4. september kl. 10:00.
Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

Sådan finder du frem til mødestedet:

Mødestedet er parkeringspladsen, der befinder sig dér, hvor Torstedlundvej drejer ca. 90 grader.

Bruger du GPS Navigator kan du køre efter adressen på Nørlund Savværk, som er Conradsminde 23, 9610 Nørager.

OBS: Undlad venligst at køre ind på savværkets område.

Se mere om fortællingen om Flyverstenen her

--------------------------------------------------------------------------

Snapsetur til Nørager Skov

Hent 2-siders brochure om snapseturen

Kom med til Nørager og smag Gert Rubæks friskrøgede ørreder. De friskrøgede ørreder indgår som rosinen i pølseenden på turen, for først skal vi ud i engen og samle snapseurter i selskab med Snapselaugets formand, Alice Østergaard.

Vi skal bl.a. ned i området ved Torsdals Mølle. Nærmere betegnet skal vi ud at gå i den eng, der er opstået, hvor møllesøen var engang. Langs med engen løber Torsdals Bæk. Det er nogle få hundrede meter nedstrøms, at Gert Rubæk for nogle år siden udlagde gydegrus til ørrederne.

Det er i engen, vi skal botanisere og i særdeleshed skulle vi gerne finde nogle af de urter, der giver et vel smagende snapseudtræk. Vi håber, alle deltagere kan få lidt snapseurter med hjem at trække på - så hav noget Brøndums Snaps i huset til formålet.

   Engen, der er fremkommet, hvor der tidligere var møllesø til Torsdals Mølle

Herefter går vi i samlet flok op til bålhytten, hvor Gert har forberedt ørrederne, ligesom medlemmer af Boldrup Museums Snapselaug har taget smagsprøver på deres produkter med. Mon ikke vi får en hyggelig stund sammen!

Vigtige oplysninger
Tid       : Onsdag den 20 juni 2018 kl. 19:00 - 21:00
Sted    : P-pladsen ved Nørager Hundeskov, Sortebakken 11, 9610 Nørager.
Pris      : Kr. 50,00, som dækker friskrøget ørred og kryddersnaps.
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten
info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000 senest tirsdag den 19 juni kl. 12:00.
Arrangør: Rebild Turistforening og Boldrup Museumsforenings Snapselaug.

Praktiske oplysninger
Fra Nørager kører du mod Hobro ad rute A 29 forbi Sortebakkeskolen. Her går en vej th. og den kendes på et skilt, hvor der med blåt står Børnehaven Regnbuen. Kør herefter ca. 600 m og du finder P-pladsen på din venstre side lige efter rensningsanlægget.

Turen foregår i ujævnt terræn.

Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kig inden for på Wiffertsholm Gods

Hent 2-siders brochure om besøget på Wiffertsholm her

 

Flemming Lindegaard

Wiffertsholm er en herregård med en righoldig historie, og det er lykkedes os at formå godsejeren, Flemming Lindegaard til at invitere os til en lille, guidet rundtur på ejendommen inden vi samles til fælles kaffebord—og deltagernes fortællinger med tilknytning til godset.

På rundturen vil Flemming Lindegaard komme ind på tre hovedemner: a) Bygninger og familieforhold, b) Landbrugsdriften og c) Miljøforvaltning på godset. Se mere på bagsiden.

Kom og hør Flemmings fine fortælling om slægtsskabet til Karen Blixen, om udskillelsen af Ny Wiffertsholm og det senere tilbagekøb. Hør om landbrugets avl af kartofler, korn og frø/såsæd. Mød også en meget miljøbevidst landbruger og hør om det minivådområdet, hvor Århus Universitet udfører målinger

Vigtige oplysninger
Tid      : Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted    : Wiffertsholm Gods, Wiffertsholmvej 15, 9560 Hadsund
Pris     : Kr. 50,00 for Turistforeningens medlemmer, kr. 75,00 for andre.
             Prisen inkluderer det afsluttende fælles kaffebord m/ kage.
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller tlf. 9988 9000
senest tirsdag den 22. maj kl. 16:00.

Praktiske oplysninger vedr. parkering
Du ankommer fra Korup ad Wiffertsholmvej. Kør her helt frem til Dyrehavevej og drej tv.
Kør ind på pladsen markeret med rødt P på den nedenstående figuren og parker i området foran avlsbygningen.
Gå herfra gennem kastanjealléen frem til Hovedbygningen, der er markeret med et rødt H. Dette er mødestedet.

Luftfoto af Gl. Wiffertsholm

 

Kastanjealéen forbi den gamle hovedbygning og frem til den nye hovedbygning, der kan skimtes i baggrunden.

 

Under rundvisningen vil Fl. Lindegaard bl.a. komme ind på Bygninger og familieforhold, Landbrugsbedriften og Miljøforvaltningen på godset.

Gl. Wiffertsholm

Den gamle vandmølle

Tv. ser du den nye røde hovedbygning med sort bindingsværk. Her er mødestedet, hvor Flemming Lindegaard lægger ud med at fortælle om stedets historie og sin slægt. Måske vi også får fortællingen om det røde skrin, som Christen Sørensen Testrup havde sine kontanter i, da han i  i 1740 erhvervede godset på en auktion.

Th. ser du den gamle vandmølle, som var drevet af vandet fra Wiffertsholm Å

Landbrugsdriften omfatter  bl.a. artofler, græsfrø, raps og hvede, såsædskvalitet.

Med til godset hører også 350 ha. Skovbrug, som ikke indgår i rundvisningen.

 

Avlsbygninger med brovægten i forgrunden.
Halmfyret ses i baggrunden th.

Tre kornsiloer afgrænser gårdsplads og marker.
Tv. ses halmfyret.

Minivådområdet med sivbevoksning, der omdanner
vandets nitrat til luftformig kvælstof

Århus Universitets
analyserobot

Blandt de miljøfremmende tiltag er dette minivådområde, der fjerner forfor og kvælstof fra dræningsvandet.

Først udfældes fosfater i et slemmebassin. Dernæst bliver vandet sendt gennem en række bassiner med sivbevoksning. På den måde fjernes godt halvdelen af det kvælstof, der er i vandet. Så vandet i Wiffertsholm Å er fint til laksegydning.

 

Her kan du læse mere om Wiffertsholm
a) Skeel & Kannegaard Genealogy
b) Landsbyfortælling af Johannes Stoffersen, Bælum

Rebild Turistforening   •   RebildPorten   •   Rebildvej 25A, 9520 Skørping   •   Tlf. 9988 9000   •   info@rebildturist.dk
Nordjysk Webdesign ApS